Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2013, br. 23, str. 37-44
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/01/2014
Potencijalni, na teoriji baziran pristup strategije rehabilitacije istorijskog centra Sibijua u postmodernoj perspektivi
'Lucian Blaga' University (Sibiu), Rumunia

e-adresa: guttmann61@gmail.com

Sažetak

Istorijski centar Sibijua je očigledan primer složenosti i velikodušnosti srednjevekovnog urbanog prostora koji se dobro očuvao do danas. Izvan 'stanja' i lepih 'misli ' vezanih za znanje o nesleđenom prostoru, dokumentacija i projekti urbane obnove Sibijua morali su biti završeni do 2007. godine. 'Akcija' testiranja i primene kompleksne strategije obnove načinila je od istorijskog centra Sibijua prvi postmoderni model u Rumuniji. Dijagrami Patrika Gedesa koji se odnose na teorije urbanizma i realnog života mogu biti efikasno oruđe, čak i u zonama urbane obnove, da bi se proverile predložene strategije, odnosno aktuelni uspesi ostvareni na ovom polju. Gedesov dijagram pokazuje evoluciju izgrađenog okvira u životnom ciklusu, DELOVANJE kroz ČINJENICE i MISLI do OSTVARENJA. Zbog toga predlažemo teorijski pregled metoda obnove Duha mesta (Genius Loci) u Sibiju.

Ključne reči

Urbanizam; dijagrami Patrika Gedesa; Duh mesta; postmoderna perspektiva; interdisciplinarnost

Reference

Babias, M. (2004) Subiectivitatea-marfă: Opovestire teoretică. Cluj: Editura Idea Design&Print
Compagnon, A. (1998) Cele cinciparadoxuri ale modernităpi. Cluj: Echinox
Derer, H.S. (2003) Arhitectura în Epoca Barocă. Bucureşti: Universitarä Ion Mincu
Fabini, H.A. (2001) Sibiuportretul unui oraş din Transilvania. Editura Monumenta
Hutcheon, L. (1997) Politica postmodernismului. Bucureşti: Editura Univers
Lyonard, J. (2003) Condifla postmodernă. Cluj: Editura Idea Design&Print
Moldovan, M. (2002) Istoria artei contemporane. u: Patru decenii de artă care au schimbat lumea noastră: 1960-2000, Cluj-Napoca: U. T. PRES
Niedermaier, P. (2002) Städtebau im Mittelalter: Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1242-1347). Köln - Weimar - Wien
Sebestyén, G. (1987) O pagină din istoria arhitecturii României: Renaşterea. Bucureşti: Editura Tehnică
Sorin, A. (2000) Identitate în ruptură, Mentalität româneşti postbelice. Bucureşti: Editura Univers
Stănciugelu, I. (2002) Prefixul 'post' al modernităfii noastre. Bucureşti: Editura Trei
Vidor, F. (1979) Urbanism: Studii urbanistice traduse în limba maghiară. Budapesta: Editura Gondolat