Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 55  
Back povratak na rezultate
Revizor
2019, vol. 22, br. 87-88, str. 91-102
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/03/2020
doi: 10.5937/Rev1988091V
Uspostavljanje Zajedničke jedinice za internu reviziju kod korisnika javnih sredstava

Sažetak

Korisnici javnih sredstava na osnovu Zakona o budžetskom sistemu imaju obavezu da uspostave internu reviziju. Jedan od načina uspostavljanja interne revizije kod korisnika javnih sredstava je organizovanje Zajedničke jedinice za internu reviziju na predlog dva ili više korisnika javnih sredstava, uz prethodnu saglasnost Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija. Zajednička jedinica za internu reviziju se organizuje u okviru jednog korisnika javnih sredstava kao izvršioca ovih poslova.

Ključne reči

korisnik javnih sredstava; rukovodilac korisnika javnih sredstava; interna revizija; Zajednička jedinica za internu reviziju; rukovodilac interne revizije

Reference

*** (2011/2013) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 99 i 106
*** (2017) Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2009-2019) Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014, 68/2015 dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019 i 72/2019
*** Izveštaji Državne revizorske institucije. www.dri.rs
*** Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. i 2018. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru RS. www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija RS Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu. www.mfin.gov.rs