Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:68
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 2 od 402  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 16, br. 1, str. 245-262
Odnosi sa javnošću - teorijski okvir i instrumenti
Akademija strukovnih studija Šabac, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Šabac

e-adresaivanavl85@mts.rs
Sažetak
Odnosi sa javnošću u svojoj suštini imaju komunikaciju između ljudi i upravo zbog te svoje ljudske komponente od davnina su bili interesantni naučnicima, a danas, u virtuelnom svetu, sve više dobijaju na značaju i poprimaju potpuno novu dimenziju. To je posledica sve veće upotrebe Interneta i društvenih mreža, pri čemu pojedinci i organizacije postaju sve vidljiviji u digitalnom okruženju. Odnosi sa javnošću predstavljaju autentičan i moderan način dvosmerne komunikacije, promocije i unapređenja organizacije i njenih proizvoda i usluga. Kreiranjem adekvatne strategije odnosa s javnošću i njenom efikasnom implementacijom, preduzeća grade svoj imidž i stiču reputaciju kroz uspostavljanje dobrih i dugoročnih odnosa sa ciljnim grupama javnosti. Cilj ovog rada je trostruk. Prvo, da prikaže pojmovnu genezu odnosa sa javnošću, počev od prvih autora koji su se bavili ovom oblašću pa sve do savremenih shvatanja ovog koncepta. Drugo, da pokaže da je za organizacije od velikog značaja da se javnosti na pravi način predstave na Internetu, pre svega, putem digitalnih medija i društvenih mreža. I poslednje, treće, da se prikažu najznačajnije strategije i instrumenti odnosa sa javnošću, uključujući i internu komunikaciju između organizacije i njenih zaposlenih.
Reference
Baus, M.H. (1948) Public Relations at work. New York, New York: Harper & Brothers
Bernays, E.L. (2013) Public Relations. Norman, OK: University of Oklahoma Press
Black, S. (1998) Essentials of public relations. Kogan Page Ltd
Calin, R.F. (2002) Introducere în ştiinţa comunicarii şi a relaţiilor publice. Editura Institutul European
Dutton, W.H., di Gennaro, C., Millwood, H.A. (2005) Oxford Internet Survey 2005 Report: The Internet in Britain. University of Oxford - Oxford Internet Institute
Grunig, J.E. (1984) Organizations, environments, and models of public relations. Public Relations Research and Education, 1(1): 6-29
Grunig, J.E., Hunt, T. (1984) Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston
Guth, D.W., Marsh, C. (2000) Public Relations: A Values-driven Approach. Allyn & Bacon
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Kotler, P., Armstrong, G. (1996) Principles of Marketing. New Jersey: Prentice-Hall
Kotler, P., Keller, L.K. (2017) Marketing menadžment. Beograd: DATA STATUS
Krstić, A. (2016) Integrisanje odnosa s javnošću u sistem marketing komuniciranja. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Marcenac, L., Milon, A., Saint, M.S.H. (2006) Strategii publicitare: De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. Editura Polirom
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2005) Osnovi marketinga. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Mirosavljević, M. (2008) Odnosi s javnošću. Banja Luka: Banja Luka College
Ognjanov, G. (2009) Integrisane marketing komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Rayport, J., Jaworski, J.B. (2001) E-commerce. New York: McGraw-Hill
Robbins, S.P. (2006) Organization Theory: Structure, Design and Applications. u: Katlip, S. M., Senter A. H., Brum G. M. [ur.] Uspešni odnosi s javnošću, Beograd: Službeni glasnik, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990
Senić, R. (1998) Marketing menadžment. Kragujevac: Prizma
Skandari, M. (2004) Public opinion, public relations and communication. Teheran, Iran: Rah & danaei press
Solis, B., Breakenridge, D. (2009) Putting the public back in public relations: How social media is reinventing the aging business of PR. Upper Saddle River, NJ: FT Press/Pearson Education
Theodorson, S.A., Theodorson, G.R. (1969) A Modern Dictionary of Sociology. New York: Cromwell
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja štampa
Tomić, Z. (2016) Odnosi s javnošću - teorija i praksa. Zagreb-Sarajevo: Synopsis
van der Merwe, R., Pitt, L.F., Abratt, R. (2005) Stakeholder Strength: PR Survival Strategies in the Internet Age. Public Relations Quarterly, 50 (1), 39-48
Vilkoks, D.L., Kameron, G.T., Olt,, Ejdži, V.K. (2006) Odnosi s javnošću - strategije i taktike. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Vujović, P. (2001) Interni Public Relations. Beograd: Poslovna škola za Public Relations, skripta
Windahl, S., Signitzer, B., Olson, J.T. (1992) Using Communication Theory: An Introduction to Planned Communication. Sage Publications Ltd
Yeomans, L. (2009) Internal communication. u: Tench R.; Yeomans L. [ur.] Exploring Public Relations, London: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp2301245V
primljen: 02.03.2023.
revidiran: 17.03.2023.
prihvaćen: 23.03.2023.
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka