Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 10 od 351  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u pedagogiji
2019, vol. 9, br. 2, str. 216-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/01/2020
doi: 10.17810/2015.103
Internet kao važan segment informaciono-komunikacionih tehnologija prilikom učenja i u nastavi engleskog jezika
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresa: katarinasvkvc3@gmail.com

Sažetak

Cilj rada je da utvrdi stepen upotrebe interneta (važnog segmenta informaciono-komunikacionih tehnologija) kao sredstva za učenje i poučavanje na srednjoškolskom nivou. Sprovedeno je istraživanje među učenicima prve, druge, treće i četvrte godine Gimnazije i tehničke škole "Kosovska Mitrovica". U skladu sa ciljem istraživanja, korištena je deskriptivna metoda. Analizom rezultata došlo se do zaključka da se internet i jedan od najpoznatijih veb-sajtova na internetu, Jutjub (YouTube), u velikoj meri koriste među učenicima srednjoškolskog uzrasta, premda ne uvek i ne najčešće za učenje jezika. Učenici u velikoj meri zavise od ove tehnologije, iako se još uvek u potpunosti ne oslanjaju na nju kada je u pitanju ovladavanje školskim gradivom. Ipak, istraživanje je pokazalo da većina njih smatra da bi ona bila od velike koristi za nastavni proces i proces učenja, ali i da njihovi nastavnici retko koriste internet kao nastavno sredstvo.

Ključne reči