Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 135-154
Strategije interpersonalne komunikacije savetodavaca sa poljoprivrednim proizvođačima
aInstitut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Srbija
bVisoka strukovna škola za tržišne komunikacije, Beograd
Sažetak
Savremeni koncept poljoprivrednog savetodavstva u osnovi ne predstavlja samo prenos informacija i znanja iz oblasti agronomije od kreatora do poljoprivrednih proizvođača, kao krajnjih korisnika, već sveobuhvatan pristup zasnovan na savremenim metodama usmerenim na pomoć korisnicima savetodavnih usluga u rešavanju problema i donošenju odluka koje će im pomoći da ostvare svoje ciljeve. Da bi Poljoprivredna savetodavna i stručna služba (PSSS), koja predstavlja jedan od stožera poljoprivrednog i ruralnog razvoja Republike Srbije odgovorila ovako složenom zadatku savetodavstva potrebno je da se uz kontinuirano usavršavanje u pogledu osavremenjavanja znanja iz poljoprivredne struke istovremeno razvijaju i unapređuju i komunikacione kompetencije savetodavaca. Sa obzirom da je individualni pristup najčešće korišćeni metod pružanja savetodavnih usluga poljoprivrednim proizvođačima rad je sa posebnim osvrtom na interpersonalnu komunikaciju. Iz ugla poljoprivrednog savetodavstva interpersonalna komunikacija ima veliki značaj u pogledu uticaja na kvalitet poslova, jer za uspeh nije dovoljno samo posedovanje znanja iz oblasti struke/informacije, već je od velikog značaja i na koji način će iste biti prenete, odnosno shvaćene od strane poljoprivrednih proizvođača. Posmatrano kroz aspekt savetodavstva interpersonalna komunikaciona kompetentnost se ogleda ne samo u sposobnosti da savetodavac osmisli strategiju, već i da je realizuje, prilagodivši je konkretnoj komunikacionoj situaciji, sa ciljem doslednog i primerenog ponašanja, a uspešnog, odnosno delotvornog delovanja, pri čemu je određena nizom sposobnosti koje savetodavac može imati/razviti. Rad ima za cilj da ukaže na značaj komunikacije kao faktora poslovnog uspeha pojedinca (poljoprivrednog savetodavca) i organizacije (poljoprivredne savetodavne službe). Najveći segment rada posvećen je značaju komunikacionih strategija u interpersonalnoj komunikaciji, sa posebnim osvrtom na komunikacionu trilogiju koju čine izgradnja odnosa, informacija i akcija. U završnom delu rada ukazano je na potrebu da se savetodavci i nadalje kontinuirano edukuju na polju komunikologije.
Reference
*** (2016) Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 65
Bazić, M. (2009) Poslovna komunikacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Cvetkovski, T., Cvetkovska-Ocokoljić, V. (2007) Poslovna komunikacija u savremenim uslovima poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
Janković, S., Čolić, S., Tolimir, N., Stanković, S., Kuzevski, J., Jovanović, R., Novaković, Ž., Rahović, D., Beskorovajni, R., Tomić, V., Maslovarić, M., Radišić, R., Bakić, I., Popović, N., Ljiljanić, N. (2016) Katalog edukacija 2015/2016. godine. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Marković, M. (2003) Poslovna komunikacija sa poslovnim bontonom. Beograd: Clio
Miletić, M., Miletić, N. (2017) Komunikološki leksikon. Beograd: Univerzitet 'Džon Nezbit'
Miletić, M. (2011) Komunikacione strategije - pokušaj teorijske konceptualizacije. Komunikacije, mediji, kultura - Godišnjak fakulteta za kulturu i medije, Beograd, Megatrend univerzitet
Mladenovski, M., Janković, S., Nataša, T., Čolić, S., Kuzevski, J. (2010) Metodologija dijagnostičkog istra- živanja i procene potreba poljoprivrednih proizvođača. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea
Stanković, S., Janković, S., Berjan, S., Tomić, V., Tolimir, N. (2015) Agricultural advisory and training in Serbia: The case study of the Institute for science application in agriculture. u: Proceedings Sixth International Scientific Agricultural Symposium AgroSym, University of East Sarajevo - B.EN.A, Bosna i Hercegovina, 15.- 18.10.2015., pp. 1966-1972
Šćepanović, D., Quarrie, S., Čolić, S., Tolimir, N., Topisirović, G., Poleksić, V. (2015) Training needs analysis of professionals in agriculture: emphasis on zootechnics. u: International Symposium on Animal Science 2015, 09.-11.09.2015, Novi Sad, Serbia, 346
Tadić, D. (2012) Veštine interpersonalne komunikacije. Beograd: CEKOMS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709135T
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka