Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, br. 35, str. 45-60
Modeli interpersonalne komunikacije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Sažetak
Moderna marketing teorija afirmiše tvrdnju da se marketing okreće, ne više dominantno oko ekonomske propagande, lične prodaje i promocije uopšte, nego sve više oko interpersonalne komunikacije 'od usta do usta', koju generišu sami potrošači. Većina sprovedenih ali i aktuelnih marketing istraživanja detaljno fokusira interakcije između samih preduzeća, kao i interakcije između preduzeća i potrošača, kako bi se objasnili struktura i dinamizam tržišta. S druge strane, učinjen je zanemarljiv napor u pravcu istraživanja interakcija između samih potrošača i posledica tih interakcija na donošenje odluke o kupovini. Aktuelna poslovna realnost i marketing okruženje potenciraju interakciju između potrošača kao fundamentalni mehanizam koji sve više kreira oblik i strukturu tržišta, a time i poslovni uspeh preduzeća. Rad ima za cilj da fenomen interpersonalne komunikacije potrošača prikaže posredstvom predloženih teorijskih modela, kako bi na operativniji način mogla da ih koristi marketing teorija u svojim daljim istraživanjima, a marketing praksa u nastojanjima da ostvari poslovni uspeh na konkurentnom i turbulentnom tržištu.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka