Akcije

Zdravstvena zaštita
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 38, br. 6, str. 75-85
Komunikacija
nema
Ključne reči: komunikacija/definicija; komunikacije; značaj i potreba za komunikacijom; cilj komunikacije; vrste komunikacija; interpersonalna komunikacija; analiza transakcija; grupna komunikacija; komunikacija i organizacija; vertikalna komunikacija; lateralna i neformaln
Sažetak
Komunikacija ima poseban značaj za uspešno rukovođenje. Komunikacijom se osoblje upoznaje sa njihovim radnim zadacima i motivišu se ljudi za postizanje boljeg radnog učinka. Iako je opisana kao treća funkcija menadžmenta, ona se u praksi primenjuje u svim fazama menadžmenta. Komunikacija se može smatrati procesom pomoću koga menadžeri ostvaruju funkcije planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole i čak koordinacije. Po mnogim autorima i istraživačima, menadžeri najveći deo vremena koje imaju na raspolaganju koriste za razne vrste komunikacija. Baš iz tih razloga, za menadžere, ali i za organizacije, neophodna je i bitna efektivna komunikacija. Organizacija, ustanova, program ili projekt itd. u kojima ljudi rade, mogu se smatrati jednom mrežom komunikacije. Komunikacija donosi 'život' jednoj organizaciji i ustanovi, i kao takva predstavlja važan vitalni proces koji oblikuje i rukovodi organizacijom.
Reference
*** (1981) Learning material for programme implementation as a part of MPNHD. WHO, Doc. PDWG67/ WP/2. 5. Add 3
*** (1955) Management review. American Management Association, Inc, October
Leavitt, H.J., Mueller, R.A.H. (1951) Some Effects of feedback on communication. Human Relations, 4, No 4, November, 401-410
Mićović, P. (1985) Lični materijali
Mićović, P., Ramaiah, T.J., Chattopadhyay, S., i dr. (1983) Communication interpersonal, group and organizational. New Delhi: WHO/SEARO
Mintzberg, H. (1975) The manager's job: Folklore and fact. Harvard Business Review, 53, no 4, juli-avgust
Mintzberg, H. (1973) The nature of managerial work. New York, itd: Harper and Row
Price, J.L. (1972) Handbook of organizational measurement. London - Toronto: DC Health and Company
Richard, L., Weaver, I.I. (1985) Understanding business communication. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall
Stoner, J.F., Wankel, C. (1986) Management. New Jersey: Prentice - Hall International, Inc
Tannenbaum, S.A. (1968) Control in organizations. New York, itd: McGraw-Hill
Wexley, K.N., Yukl, G.A. (1977) Organizational behavior and personnel psychology
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZZ0906075M
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka