Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 33  
Back povratak na rezultate
Baština
2020, br. 50, str. 15-28
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/05/2020
doi: 10.5937/bastina30-25518
Creative Commons License 4.0
Paranojevi u romanu Pa kao Vladimira Tabaševića
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: ahjasmina@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Roman Pa kao Vladimira Tabaševića satkan je od dvoznačne atmosfere koju proizvodi pripovedačev odnos prema tuđoj priči, teorijski utemeljen na diskurzivnom konstruisanju identiteta, a psihološki na ogromnoj sumnji kao centralnom junakovom stavu prema životu i ljudima. Pripovedač Emil, angažovan da književno-umetnički uobliči tuđu ispovest, ispisuje ne samo osvetničku verziju tuđe priče, ironijski je oneobičavajući i onemogućavajući čitaocu da se jasno razabere u tome šta pripada čijem glasu u romanu, nego se, preko priče o Frojdu i Ani, sve dublje spušta u vlastitu istinu, a zapravo u one narative koji su ga uobličili i predodredili njegov način doživljaja sveta. Jedina realnost do koje čitalac dospeva jeste unutrašnji svet pripovedača, a Emil je izolovan i preplavljen negativnim osećanjima koje jedva kontroliše. Tako sve tuđe priče rastvara u svojoj apriornoj shemi stvari, i kazujući o ubilačkom kapacitetu drugih i tvrdeći da je to univerzalna istina, zapravo u isti mah razotkriva i maskira vlastiti pogled na svet. Ukazali smo na pripovedačev shizoidni rascep, te proces paranoidne progresije, psihotičnu epiozodu i iskustvo depersonalizacije koje proživljava pošto je ubio Anu. Anino ubistvo tumačimo i na fonu arhetipskog obrasca neuspešne psihološke separacije od roditeljskih figura, kada ga je moguće pročititi kao ispunjavanje sheme u kojoj "majčin sin" ubija "očevu ćerku". Subjektima u Tabaševićevom romanu vladaju diskursi i nesvesni kompleksi, pre svega kompleks majke i oca. Nećemo pogrešiti ako o Emilovom pisanju mislimo i kao o obuzdavanju psihološke katastrofe, ali i kao o građenju sistema psihološke odbrane i nastojanju da se povrati stabilnost nakon sloma u kome je počinio ubistvo.

Ključne reči

paranoja; paranoidna ljubomora; diskurzivno konstruisanje identiteta; kontrola diskursa; identitet; narativ; intertekstualnost; psihološka separacija

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
2009: H. Porter Abot, Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
2003: Paul Eisenstein. "History as/and Paranoia. David Grosman's See Under: Love". Traumatic Encounters: Holocaust Representation and the Hegelian Subject. New York: State University of New York Press, 143-182
1994: Harold P. Blum, "Paranoid Betrayal and Jealousy: The Loss and Restitution of Object Constancy", Paranoia. New Psychoanalitic Perspectives. Eds. John M. Oldham, Stanley Bone. Connecticut: International Universities Press, 97-113
2011: Vendi Braun, "Ranjeni identiteti", Genero, 15, 219-249
2012: Marion Vudman, Napuštajući očevu kuću. Beograd: Fedon
1994: Ronald K. Siegel, Whispers: the voices of paranoia. New York: Simon & Schuster Paperbacks
2017: Ivan Isailović, "Kerolovski zec između istorije i jezika (V. Tabašević: Pa kao)", Letopis Matice srpske, br. 499, sv. 4, 506-509
1984: Elias Canetti, Masa i moć. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
2004: M. Kantor, Understanding Paranoia: A Guide for Professionals, Families, and Sufferers. London: Praegar
2001: Otto Kernberg, "Paranoid social development as a consequence of ideological and bureaucratic regression", Even paranoids have enemies -new perspectives on paranoia and persecution, Ed. by J. Berk, S. Pierides, A. Sabbadini and S. Schneider. New York, London: Routledge, 87-99
2001: Ilany Kogan, "The black hole of dread: The psychic reality of children of Holocaust survivors", Even Paranoids Have Enemies: New Perspectives on Paranoia and Persecution. Eds. Joseph H. Berke [et al.]. London, New York: Routledge, 47-58
1977: R. D. Laing, Podeljeno ja. Beograd: Nolit
2017: Dajana Milovanov, "Pukovniku ima ko da piše (V. Tabašević: Pa kao, Laguna, Beograd, 2016)", Polja, br. 503 (jan-feb), 234-237
2000: Patrick O'Donnell, Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary U. S. Narrative. Durham and London: Duke University Press
1989: A. Sims, Symptoms in the Mind: an Introduction to Descriptive Psychopathology. London: Baillière Tindal
2001: Stuart Hall, "Kome treba "identitet"?", Reč, br. 64 (10. decembar), 215-233