Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2017, vol. 14, br. 37-2, str. 43-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/12/2017
doi: 10.5937/naslKg1702043M
Avangardno čitanje ruske biljine ('Tri pohoda Ilije Muromca' Burleska gospodina Peruna boga groma)
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresa: matic.aleksandra@yahoo.com

Sažetak

U radu se razmatra intertekstualni dijalog avangardnog romana Burleska gospodina Peruna boga groma Rastka Petrovića i ruske biljine 'Tri pohoda Ilije Muromca'. Cilj rada je da pokaže na koji način se u kolažiranom tekstu Petrovićevog romana pozicionira figura ruskog bogatira kao jedan kulturološki, žanrovski i književni obrazac, te kojim se strategijama isti taj obrazac dekonstruiše da u novom, avangardnom kontekstu zadobije nova značenja. S obzirom na to da slovenski folklor za Petrovića predstavlja poetski ekvivalent svih uspostavljenih principa pogodan za razumevanje kompleksnih istorijskih, umetničkih i kulturoloških previranja, dolazi se do zaključka da je i resemantizovani predložak ruskog folklornog teksta u romanu mesto subverzije epskog identiteta, žanrovskih konvencija, ali i evropskih metafizičkih zakona i okamenjenih kanona svake vrste. Ruski herojski ep u novom kontekstu pokazuje se podsticajnim za nadograđivanje koncepcije aktivnog nihilizma, koja podrazumeva ukidanje apsolutnih vrednosti i istina kao i autoritarnih instanci totaliteta u romanu.

Ključne reči

Reference

Derida, Ž. (1990) Bela mitologija. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Detelić, M. (1992) Mitski prostor i epika - primljeno na IV skupu Odeljenja jezika i književnosti od 5. maja 1992. na osnovu referata akademika Predraga Palavestre i profesora Univerziteta Nade Milošević-Djordjević. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Ilić, Lj. (2002) Srpska književnost i Niče. Beograd: Konras
Loma, A. (2002) Prakosovo - slovenski i indoevropski koreni srpske epike. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Matić, A. (2016) Poetički aspekti intertekstualnosti u romanu Burleska gospodina Peruna boga groma Rastka Petrovića. u: Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa VII naučnog skupa mladih filologa Srbije, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, Knj. 2, 177-187
Meletinski, E. (1983) Poetika mita. Beograd: Nolit
Niče, F. (2007) Tako je govorio Zaratustra. Beograd: Feniks Libris
Oraić, T.D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Petrović, R. (1964) Poezija. Beograd: Prosveta
Petrović, R. (1974) Izložbe u Parizu. u: Petrović Rastko [ur.] Eseji i članci, Beograd: Nolit, str. 7-10
Petrović, Z. (2011) Kreativni haos. Beograd: Službeni glasnik
Propp, Ja.V. (1958) Russkij geroičeskij ëpos. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudožestvennoj literatury, pristupljeno, http://feb-web.ru/feb/byliny/critics/rge/rge-001-.htm, 13.4.2017
Tolstoj, S., Radenković, Lj. (2001) Slovenska mitologija - enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter book world