Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
Baština
2017, br. 43, str. 33-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/03/2018
Slika drugog u kosovskoj priči Miroslava Toholja i srpsko simboličko nasleđe
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: jaca.a@eunet.rs

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

U radu se analizira priča Miroslava Toholja 'Božićnje jutro ili krst po Griški', koja za svog centralnog junaka ima pisca Grigorija Božovića. Ubijen od strane partizanskih vlasti, pod optužbom za kolaboraciju sa okupatorom, a zvanično rehabilitovan tek 2008. godine, ovaj značajni srpski međuratni pisac postao je u priči Miroslava Toholja oličenje isključive nacionalističke ideologije. Demaskiranje ideološkog diskursa, što je osnovni cilj ovog teksta, oslonjeno je na semiološki pristup mitu Rolana Barta i, sa druge strane, na teorijske postavke imagologije, koja je ukazala na mogućnosti i značaj književne artikulacije nacionalnih identiteta. U unutrašnjem monologu glavnog junaka nižu se tipične ideologizovane heteroslike, a važno mesto ima ideja o organskoj celovitosti nacije. Osim reprezentacije lika i dela ovog pisca u skladu sa svojim vanknjiževnim intencijama, Toholj i starije srpsko simboličko nasleđe, koje aktualizuje intertekstualnim prizivanjem Gorskog vijenca, usaglašava sa ideološkim značenjima koja oblikuje u svojoj priči.

Ključne reči

Miroslav Toholj; Grigorije Božović; Kosovo; nacionalni stereotipi; intertekstualnost; mit; ideološki diskurs