Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2018, vol. 57, br. 4, str. 96-100
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5633/amm.2018.0413
Creative Commons License 4.0
Otvorena kominutivna ekspresiono-depresivna fraktura kranijuma
aKlinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju
bKlinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresa: bobanjelenko@gmail.com

Sažetak

Prelomi lobanje nastaju pod dejstvom kinetičkih sila i podrazumevaju prekid kontinuiteta kostiju lobanje. Mogu biti otvoreni i zatvoreni u odnosu na tkiva, u nivou kranijuma (linerani, dijastatski, kominutivni) ili depresivni, često dovodeći do povrede moždanih ovojnica, moždanog tkiva, sa različitim tipovima intrakranijalnog krvarenja. U radu je prikazan bolesnik star 56 godina, muškog pola, koji je u toku rada mašinom za obradu drveta zadobio tešku kraniocerebralnu povredu frontalne regije sa zahvatanjem orbite. Povreda se manifestovala oštećenjem skalpa, ekspresiono-depresivnim otvorenim prelomom fronto-orbitalne regije i likvorejom. Kompjuterizovana tomografija (CT) mozga pokazala je postojanje epiduralnog, subduralnog i intracerebralnog hematoma sa prisutnim mas efektom. Operativnim tretmanom povrede su bile zbrinute, hematomi evakuisani, rekonstruisan defekt lobanje uz prethodno plastifikovanje dure u cilju zaustavljanja likvoreje. U rekonstrukciji multifragmentarne frakture koristili smo zvezdasti titanijumski implant, ali nismo pristupili značajnoj ugradnji veštačkog materijala, zbog primarno kontaminirane rane i mogućnosti kasnije infekcije.

Ključne reči

ekspresiono-depresivna fraktura; fronto-orbitalna regija; intrakranijalno krvarenje; rekonstrukcija defekta; likvoreja

Reference

Blackwell, K., Rawnsley, J. (2008) Aesthetic Considerations in Scalp Reconstruction. Facial Plastic Surgery, 24(1): 011-021
Bullock, M.R., Chesnut, R., Ghajar, J., Gordon, D., Hartl, R., Newell, D.W., Servadei, F., Walters, B.C., Wilberger, J. (2006) Surgical Management of Depressed Cranial Fractures. Neurosurgery, 58(Supplement): S2-56-S2-60
Dayashankara, R.J., Batra, R., Malhotra, V., Kukreja, A. (2011) Esthetic correction of depressed frontal bone fracture. National Journal of Maxillofacial Surgery, 2(1): 69
Hsiao, K., Hsiao, C., Weng, H., Chen, K., Lin, L., Huang, Y. (2008) Factors predicting mortality in victims of blunt trauma brain injury in emergency department settings. Emergency Medicine Journal, 25(10): 670-673
Manolidis, S., Weeks, B.H., Kirby, M., Scarlett, M., Hollier, L. (2002) Classification and Surgical Management of Orbital Fractures: Experience With 111 Orbital Reconstructions. Journal of Craniofacial Surgery, 13(6): 726-737
Muhammad, G., Aurangzeb, A., Khan, S.A., Hussain, I., Alam, S., Afridi, K.E.A., i dr. (2017) Dural tears in patients with depressed skull fractures. J Ayub Med Coll Abbottabad, 29(2):311-5
Nassar, A., Ebied, O., Nohc, H., Ghareeb, F., Elbarah, A., Elsheikh, Y. (2014) Fronto-orbital bone fracture: management and outcome. Menoufia Medical Journal, 27(2): 379
Nayak, P., Mahapatra, A. (2008) Primary reconstruction of depressed skull fracture - The changing scenario. Indian Journal of Neurotrauma, 5(1): 35-38
Samardžić, M., ur. (2000) Neurohirurški problemi u ortopediji i traumatologiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tindall, G.T., Cooper, P.R., Barrow, DL., ur. (1995) The practice of neurosurgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Volume II
Vuleković, P., Cigić, T., Kojadinović, Ž. (2012) Osnovi neurohirurgije. Novi Sad: Medicinski fakultet
Yoganandan, N., Pintar, F.A., Sances, A., Walsh, P.R., Ewing, C.L., Thomas, D.J., Snyder, R.G. (1995) Biomechanics of Skull Fracture. Journal of Neurotrauma, 12(4): 659-668