Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 176  
Back povratak na rezultate
Civitas
2018, vol. 8, br. 1, str. 47-59
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/Civitas1801047N


Finansijska intermedijacija osiguravajućih društava
aUnion University, Faculty of Law and Business Studies dr Lazar Vrtakić, Belgrade
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: vnjegomir@flv.edu.rs, miroslav.miskic@outlook.com

Sažetak

Zahvaljujući transformaciji društveno-ekonomskih sistema i afirmaciji tržišta kapitala u zemljama u tranziciji, uključujući zemlje regiona, pitanja pojma, uloge, značaja, načina funkcionisanja, efikasnog upravljanja portfeljom i efikasnog menadžmenta institucionalnim investitorima, dobijaju na značaju i punoj važnosti. Osiguravajuća društva doprinose privatizacionim procesima i razvoju tržišne privrede i efikasnoj alokaciji kapitala, što je posebno značajno za zemlje sa oskudicom novca i kapitala, što je upravo slučaj sa privredama zemalja regiona. Cilj istraživanja jeste analiza uloge osiguravajućih društava društava kao mobilizatora štednje i investitora kao i štednje u funkciji ostvarenja ekonomskog razvoja. U radu je objašnjena struktura finansijskog sistema i uloga osiguravajućih društava, proces institucionalizacije finansijske štednje, značaj finansijske intermedijacije osiguravajućih društava, merenje prinosa i rizika investicionih plasmana osiguravajućih društava, cena rizika investiranja osiguravača i značaj i karakteristike institucionalnog investiranja.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Share ownership: A report on the ownership of shares as of the 31st of december 2004. Office for National Statistics
Blommestein, H.J., Funke, N. (1998) Institutional investors in the new financial landscape. Paris: OECD
Booth, P.J., i dr. (1998) Modern actuarial theory and practice. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC
Davis, E.P., Steil, B. (2001) Institutional investors. Cambridge, MA: MIT Press
Dorfman, M.S. (2008) Introduction to risk management and insurance. Upper Saddle River, NJ: Pearson International Edition
Insurance Europe (IE) (2015) The benefits of insurance. Brussels
Insurance Europe (IE) (2014) European insurance in figures. Brussels, Statistics No 50
Insurance Europe (IE) (2013) Funding the future: Insurers' role as institutional investors. Brussels
Miškić, M. (2015) The place and role of the insurance industry in strengthening of the real sector. u: Tenth International symposium on Corporate Governance: Small Economies and New Paradigms of Economic Growth, Banja Vrucica, Collection of papers
Miškić, M. (2013) Insurance companies as institutional investors. u: Kočović J., Jovanović-Gavrilović B., Radović-Marković M. [ur.] Product Specifics on the Markets of Insurance and Reinsurance, Beograd: Ekonomski fakultet, p. 353-370
National Bank of Serbia (NBS) (2015) Insurance sector in Serbia: Report for 2014. Belgrade
Njegomir, V. (2011) Osiguranje. Novi Sad: Ortomedics book
Office for National Statistics (2010) Share ownership survey. 27th January. Ownership of UK Quoted Shares (2014). Office for National Statistics, 2nd September 2015
Vasiljević, B. (2002) Financial Market Fundamentals. Beograd: Zavet