Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
2015, vol. 21, br. 2, str. 359-367
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 13/01/2016
doi: 10.2298/CICEQ140705038G
Efekti natrijum-silikata, kalcijum-karbonata i silicijumove kiseline na razgradnju amonijum-nitrata i analitička ispitivanja procesa razgradnje na industrijskom nivou
Yildiz Technical University, Department of Chemical Engineering, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Istanbul, Turkey

e-adresa: ahmet_ozan@yahoo.com

Sažetak

Amonijum nitrat je neorganska hemikalija sa brojnim primenama u različitim industrijama. Međutim, različiti problemi su povezani sa proizvodnjom i kasnijim skladištenjem amonijum-nitrata, uključujući koksovanje, razgradnju, neželjene fazne prelaze i rekristalizaciju. Iako je razvijeno nekoliko tehnika u cilju rešavanja ovih problema, mnoge od njih ne rade u praksi. U ovom radu su različita jedinjenja, uključujući silicijumovu kiselinu i natrijum-silikat dodata da bi usporila napredovanje ili sprečila razgradnju amonijum nitrata. Više instrumentalnih analiza, kao što su jonska hromatografija i skenirajuća elektronska mikroskopija, korišćene su za praćenje procesa razgradnje.

Ključne reči

amonijum-nitrat; koksovanje; razgradnja; jonska hromatografija; proces posle reaktora