Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 9 od 55  
Back povratak na rezultate
Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar
2017, br. 16, str. 61-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/univmis1716061K
Nikolićevo viđenje filma i okolnosti u kojima je stvarao
Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje, Cetinje, Crna Gora

e-adresa: zoran.koprivica@gmail.com

Sažetak

Filmsko stvaralaštvo Živka Nikolića, viđeno kroz vizuru ovog autora, sadrži niz pojedinosti koje bacaju osobeno svjetlo na njegovo djelo i kao umjetnika ga određuju. Često su iznošene konstatacije koje nisu bile na fonu Nikolićevog poimanja suštine filmske umjetnosti, ali i one, iako rijetke, koje afirmativno oslikavaju njegov stvaralački diskurs i suštinske osobenosti njegove poetike. Predmet Nikolićeve pažnje nikada nisu bile isključivo spoljne karakteristike djela, niti je on, kako je to često isticao, želio da film opterećuje nebitnim detaljima. Teško je, po njemu, reći da li umjetnik zna kojim putem korača i kuda ga on vodi. I ne rukovodili se on najčešće instinktom u pokušaju da odgovori na istinu koju osjeća? Nikolić je često isticao paradoksalan interes za njegovanjem osrednjosti u jugoslovenskoj kinematografiji. Otuda, čini se, njegova neskrivena odioznost prema, kako ih on naziva, mitomanima, mediokritetima i lažnim veličinama, kojima je jedino važno bilo pronaći 'pogodnu' temu. Često je citirao poznatu Bergmanovu izjavu o potrebi za stvaranjem. Potreba za stvaranjem i kod Nikolića se, rekli bismo, javljala na istovjetan način: dakle, bergmanovski rečeno, 'u vidu gladi'.

Ključne reči

stvaralaštvo; umjetnost; film; humor; satira; eros; tanatos; ljubav; ljepota; zlo; istina; laž; kritika; protivnici; tradicija; mit; arhetip. duhovnost; moral; religija; politika; proročanske konotacije

Reference

Ajanović, M., Maslić, Z. (1982/83) Živjeti, znači buniti se. Sineast, br. 57
Baković, T. (1985) Depresivni optimizam Crnogoraca. Zagreb: Jugoart
Bašlar, G. (1969) Poetika prostora. Beograd: Kultura
Bergson, H. (1987) Smijeh - esej o značenju komičnog. Zagreb: Znanje
Bordvel, D. (1999) Razumevanje narativa. Filmske sveske, broj 1
Elizabeta, Š. (1999) Između anamneze i amnezije - dijalektika pamćenja i zaborava u postmodernoj kulturi. Književnost, br. 11-12
Ernst, I. (1986) Biće i dramaturgija filma. Filmska kultura, br. 161
Franić, S. (1986/1987) Podneblje kao alibi. Sineast, br. 71/72
Hamvaš, B. (1992) Hiperionski eseji - mitologija, estetika, metafizika. Novi Sad: Matica srpska
Jackjevič, A. (1982) Napomene o metodologiji istraživanja filmskog dela. Filmske sveske, br. 3
Jones, E. (1990) Pronalaženje mesta istine u filmu 1940-1980. Filmska kultura, br. 181/182
Jung, K.G. (1973) Čovek i njegovi simboli. Zagreb: Mladost
Kalezić, V. (1989) Svijest o satanizmu u čovjeku. u: Milton Džon [ur.] Izgubljeni raj, Beograd: Altera, str. 443-457
Kemp, P. (1983) Kritika kao metajezik. Književnost, br. 12
Kolakovski, L. (1989) Prisutnost mita. Beograd: Rad
Konstantinović, R. (1981) Filosofija palanke. Beograd: Nolit
Lemetr, A. (1971) Fantastično i čudesno. Filmske sveske, br. 4
Marinović, M. (1989) Tihi pobunjenik - katalog sačinjenog povodom retrospektive Nikolićevih filmova održanoj u Prijepolju
Musabegović, S. (1970) Uvod za jednu fenomenologiju filma. Filmske sveske, br. 1
Novaković, S. (1985) Humor i strast. Politika ekspres, 07; 13
Peršeron, D. (1985) Dijegeza. Filmska kultura, br. 154/156
Pešić, V. (1996) Patrijarhalni moral Crnogoraca. Podgorica: Unireks
Peters, J.M. (1987) Slikovni znaci i jezik filma. Beograd: Institut za film
Plazewski, J. (1965) Analitička naracija i integralna naracija. Filmska kultura, br. 43/44
Pogačić, V. (1973) Scenografija i poezija. Filmske sveske, br. 3
Rinijeri, Ž. (1970) Utisak stvarnosti u filmu: fenomeni verovanja. Filmske sveske, br. 1
Sergej, D. (1972) Dokumentarno i igrano. Filmska kultura, br. 78/80
Stokić, L.Đ. (1989) Oligarhija u političkoj teoriji. Beograd: Naučna knjiga
Surio, A. (1971) Filmske funkcije kostima i dekora. Filmske sveske, br. 4
Šefer, P. (1980) Nevizuelni element u filmu. Filmske sveske, br. 1
Šlegel, F. (1999) Ironija ljubavi. Beograd: Zepter
Štih, B. (1974) Poezija u dokumentu. Filmske sveske, br. 4
Tennant, N. (1987) Anti-realism and Logic. Oxford: Clarendon Press
Tinaci, Đ. (1974) Strukturalizam, kritika i film. Filmske sveske, br. 2
Turković, H. (1988) Razumijevanje filma. Zagreb: GZH
Vanoa, F. (1997) Pisana priča-filmska priča. Reč, br. 35/36
Verne, M. (1985) Nespecifični kodovi. Filmska kultura, br. 154/156
Vlajčić, M. (2001) Crnogorski Felini. Politika, 21.08.2001
Vučinić, S. (2001) Legenda o prvom bolu. Politika, 31.03.2001
Vučinić, Z. (2003) Slikarstvo i film (fenomen likovnosti u djelu Živka Nikolića). Ovdje, 409/410/411
Vud, R. (1983) Ideologija, žanr, autor. Sineast, br. 58/59
Žorž, B. (1980) Erotizam. Beograd: BIGZ