Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 201  
Back povratak na rezultate
Hronologija izbora kartografske projekcije Republike Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bn/a

e-adresajgucevic@gf.uns.ac.rs, delcev@gf.uns.ac.rs, vukan@gf.uns.ac.rs, skiljk@live.com
Ključne reči: istorija; projekcija; državni koordinatni sistem; faktor razmere
Sažetak
Kartografskim projekcijama, jednačinama, svojstvima i deformacionim karakteristikama bavi se geodeta u okviru geodetske kartografije. Primena kartografskih projekcija podrazumeva sagledavanje korisnika podataka geodetskog premera i katastarskih planova kroz numeričko određivanje raspodele deformacija za čitavu teritoriju države. Pri uvođenju novih geodetskih datuma i kartografskih projekcija potrebno je uvažavati iskustva drugih evropskih država uz maksimalno vođenje računa o nacionalnim interesima i mogućnostima. U radu će biti prikazana hronologija uspostavljanja državnog koordinatnog sistem Republike Srbije, (Beselov elipsoid i Gaus-Krigerova projekcija) i državnog referentni sistem za horizontalno i vertikalno pozicioniranje na elipsoidu GRS80 i UTM projekciji. Posebno će se prikazati vrednosti deformacije dužina za čitavo područje Republike Srbije u postojećim projekcijama i sračunati optimalni koeficijent razmere.
Reference
*** (2000) STANAG 2211: Geodetic datums, projections, grids and grid references. Brussels: North Atlantic Treaty Organization, Military Agency for Standardization, Edition 6
*** Zakonska regulativa. http://www.rgz.gov.rs/dokumenta/zakoni
Borisov, M., Govedarica, M., Petrović, V. (2011) Kartografske konusne projekcije i njihova primena u državnoj kartografiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 91, br. 4, str. 183-204
Jovanović, V. (1983) Matematička kartografija. Beograd: Naučna knjiga
Moritz, H. (1980) Geodetic reference system 1980. Bulletin Géodésique, 54(3): 395-405
Snyder, J.P. (1987) Map projections: A working manual. u: US Geological survey professional paper, Washington, DC: United States Government Printing Office, br. 1395
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.04
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
Creative Commons License 4.0