Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 201  
Back povratak na rezultate
Istorija i veronauka idu u korak sa razvojem društva
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresahivzo.golos@uninp.edu.rs, ahmed.bihorac@uninp.edu.rs, kemal.dzemic@uninp.edu.rs
Ključne reči: istorija; veronauka; prosvetni planovi i programi; Jugoslavija i Srbija
Sažetak
Istorija i veronauka od prvobitne ljudske zajednice do danas idu u korak sa razvojem društva. Kao dve naučne sestre bliznakinje, u dugom periodu (1918 - 2018) prate razvoj našeg društva . U nastavnim programima Jugoslavije (1918 - 1941) zauzimale su značajno mesto, pratile su razvoj društva i bile dupli stožer oko koga se vrteo ceo razvoj politike, privrede, prosvete i društva u celini. U dugom periodu (1941 - 1996) istorija je zabležila nepravedno udaljavanje veronauke iz prosvetnih programa na tlu Jugoslavije i Srbije. U periodu (1996 - 2018) i istorija i veronauke veliki su oslonac društvenog razvoja u Jugoslaviji i Srbiji. Sve su se nauke menjale i usavršavale, a istorija i veronauka su se usavršavale i doživljavale su male promene. Uvek su išle napred i njihov točak nemoguće je vratiti nazad. U radu izvrićemo analize napretka istorije i veronauke i njihovo uklapanje u savremenu eru informatike.
Reference
*** (1971) Englesko-hvatski rječnik. Zagreb: Zora, Šesto izdanje s proširenim appendixom
*** (2003) Ilustrovani nemačko-srpski rečnik. Novi Sad: Zmaj, Priredili Zora Jovanović i Agota Cikora
*** (1991) Latinski citati. Novi Sad: Matica srpska, Sakupio i priredio Albin Vilhar
*** (1910) Latinsko-hrvatski rječnik za škole. Zagreb, Priredio Mirko Divković, Šesto izdanje, Reprint 1990
*** (1925) Nastavni plan za I, II, III i IV razred osnovnih škola Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene novine K SHS (Beograd), God. God. VII, br. 159 -XXXII, 16. jul
*** (1922) Pravila o ekkurzija učenika bogoslovija. Službene novine K SHS, Beograd, God. IV, br. 11, 17. januar
*** (1927) Službene novine Kraljevine SHS, Beograd, God. IX, br. 132
*** (2003) Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, God. LIX, br. 4
*** (2001) Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, God. LVII, br. 5
*** (2009) Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik, Beograd, God. LXVI, br. 1
*** (2003) Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, God. LIX, br. 6
*** (2007) Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik. Beograd: Jasen, str. 65, priredili Enes Tuna i Sanita Lisica
*** (2001) Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (1929) Zakon o udžbenicima za narodne, građanske, učiteljske i srednje škole. Službene novine K SHS, Beograd, God. XI, br. 230 -XCIV, 2. oktobar
*** (1928) Pravila o ekkurzijama učenika bogoslovije. Službene novine K SHS, Beograd, God. X, br. 181 -LIX, 8. avgust
*** (1930) Pravila o izvršenju odredaba o verskoj nastavi po Zakonu o srednjim školama i Zakonu o učiteljskim školama. Službene novine KJ, Beograd, God. XII, br. 10 -III, 15. januar
*** (1973) Enciklopedijski leksikon, Mozaik znanja, Filozofija. Beograd: Interpres
*** (1970) Enciklopedijski leksikon, Mozaik znanja, Istorija. Beograd: Interpres
Deanović, M., Jernej, J. (1987) Talijansko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: IRO 'Školska knjiga', Sedmo izdanje
Đokć, R. (2008) Istorija estetike. Beograd: Službeni glasnik, Tom I
Grujić, B., Zidar, J. (1977) Rečnik nemačko-srpskohrvatski i srpskohrvatskonemački sa kratkom gramatikom nemačkog jezika. Cetinje: Obod, Dvadesetprvo izdanje
Grujić, B. (1977) Rečnik francusko-srpskohrvatski i srpskohrvatsko-francuski. Cetinje: Obod, Petnaesto izdanje
Grujić, B., Šubin, N. (1972) Rečnik rusko-srpskohrvatski, srpskohrvatso-ruski sa gkratkom gramatikom ruskog jezika. Beograd: Prosveta, Deveto izdanje
Kazimirović, R. (1920) Prosvetni glasnik - Službeni list Ministarstva prosvete, Beograd. God. XXXVII, br. 5
Kazimirović, R. (1920) O reformi veronastave u srednjoj školi. Prosvetni glasnik - Službeni list Ministarstva prosvete, Beograd, III, God. XXXVII, br. 6
Lakić, Z. (1992) Partizanska autonomija Sandžaka - 1943-1945. Podgorica
Milošević, S.A. (2012) Civilizacija žena - muška žena. Beograd: Službeni glasnik, Tom I
Okanović, S. (1908/1909) Religijska svest. u: Izveštaj Ženske učiteljske škole
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. u: Leksikon stranih reči i izraza, (U redakciji dr Svetomira Ristića id r Radomira Aleksića), Beograd: Prosveta, U redakciji dr Svetomira Ristića id r Radomira Aleksića
Zagvajac, M. (2008) Milivoje Zagvajac: Rečnik grčko-srpski, srpsko-grčki, Prosveta. Beograd: Prosveta
Žepić, M. (1972) Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb, Priredio Veljko Gortan, Šesto izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis1918026G
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2020.

Povezani članci