Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2016, vol. 14, br. 3, str. 367-375
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 04/08/2017
doi: 10.2298/FUACE1603367M
Selamluk u Vranju (deo I) - razvoj arhitektonskog oblika na osnovu istorijskih izvora
aInstitut de Recherche sur l’Architecture Antique, France
bUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: aleksmiric@gmail.com

Sažetak

Pašini konaci, Selamluk i Haremluk u Vranju, su tipični predstavnici balkanske arhitekture orijentalnog tipa iz 18. veka. Bez obzira što su zgrade, zbog drvenog konstruktivnog sklopa, vremenom postale veoma trošne i sklone su propadanju, one u specifičnosti svoje namene i tehnici građenja predstavljaju svedočanstvo o standardu života jednog društvenog sloja i socijalnim odnosima epohe kojoj pripadaju. Kroz analizu istorijskih podataka u prvom delu rada su predstavljeni rezultati istraživanja nastanka i razvoja Selamluka u Vranju i njegove okoline, sa pokušajem utvrđivanja arhitektonske geneze od izvornog sklopa, preko faza destrukcije i pregradnji do sadašnje situacije. Pored informacija publikovanih u relevantnoj literaturi, podaci su prikupljeni analizom starih planova, fotografija i dokumenata koji se čuvaju u raznim ustanovama kulture. U drugom delu rada su, po prvi put u literaturi, detaljno analizirani konstruktivni i dekorativni elementi ovog jedinstvenog zdanja.

Ključne reči

balkanska arhitektura orijentalnog tipa; Pašini konaci; Selamluk; Vranje; bondručna gradnja; istorijski izvori