Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 2, str. 59-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Metodički pristup istorijskim izvorima u udžbenicima za prirodu i društvo
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs, zorica.kovacevic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Prisustvo istorijskih izvora i njihova analiza u nastavi prirode i društva približavaju ovaj predmet logici i metodologiji istorijske nauke, omogućavajući potpunije razumevanje istorijskih sadržaja koji se u njemu izučavaju. Cilj ovog rada bio je da se sagleda zastupljenost i metodički pristup istorijskim izvorima u udžbenicima iz prirode i društva. Metodom analize sadržaja na uzorkovanim udžbenicima za četvrti razred osnovne škole utvrđeno je da u udžbenicima postoji veliki broj istorijskih izvora, ali da se oni gotovo isključivo koriste u funkciji ilustracije udžbeničkog teksta. Tek sporadično javljaju se nalozi kojima se od učenika zahteva da izvrše neku vrstu analize prezentovanih istorijskih izvora, čime oni postaju izvori istorijskih znanja za učenike. Uporednom analizom podataka prikupljenih posmatranjem časova prirode i društva na kojima su korišćeni istorijski izvori uočena je slična tendencija kao i u udžbenicima.

Ključne reči

Reference

*** Standardi kvaliteta udžbenika. Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2010/02/Standardi-kvaliteta-udzbenika_cir.pdf
Bage, G. (2000) Thinking history. London - New York: Routledge Falmer, 4-14
Bruner, D. (1988) Proces obrazovanja. u: Kovač-Cerović Tinde [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Ćuk, M., Stevanović, G., Stanojčić, N. (2007) Moja domovina - priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Nova škola
Gitis, V.I. (1946) Metodika osnovne nastave istorije. Beograd: Prosveta Izdavačko preduzeće Srbije
Husbands, C. (2003) What is history teaching?. Buckingham, Philadelphia: Open University Press
Kocić, L.P. (2001) Didaktičko-metodički zahtevi u oblikovanju strukture udžbenika. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, V., Bečanović, B. (2006) Priroda i društvo - udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klet
Matanović, V., i dr. (2007) Priroda i društvo 4b - udžbenik za 4. razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Pešić, J. (2008) Kritičko mišljenje - od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Institut za psihologiju
Pešikan-Avramović, A. (1996) Treba li deci istorija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trebješanin, B.M., Gačanović, B., Novković, L. (2006) Priroda i društvo - udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, I., Radovanović-Penevski, V., Blažić, A. (2009) Priroda i društvo - za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Zindović-Vukadinović, G.R. (1994) Vizuelni jezik medija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI