Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2002, br. 32, str. 237-259
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Problem istorijskih izvora na primjeru prošlosti srpskog naroda sjeverne Dalmacije

Sažetak

Polazeći od analize stvarnosti arhivističke, muzeološke i bibliotečke djelatnosti ljudi, u prvom redu Srba, koji su do 5. avgusta 1995. godine nastanjivali sjevernu Dalmaciju - i to porječja rijeka Krke i Zrmanje, dolazi se do zaključka da je danas neizvodivo, za srpske istoričare, bavljenje istraživanjem prošlosti Srba s tog područja. Razlog je prost - glavnina istorijskih izvora hrani se u ustanovama Republike Hrvatske. Otud je rezultirao i problem u naslovu. I pored svih, naizgled, nerješivih poteškoća problem je moguće prevazići, ali samo uz aktivni prilaz šire zajednice političara u prvom redu. Tek nakon njihovog angažmana moći će se prići neminovno potrebnim ispisivanjima istorije Srba u Hrvatskoj, pa tako i Srba koji su nekada živjeli na prostoru sjeverne Dalmacije. Dok se pristup istorijskim izvorima u potpunosti ne riješi sva nastojanja srpskih učenjaka da se uhvate u koštac s nužnim istraživanjima istorijskih tokova svoga naroda, pa i onih sa područja sjeverne Dalmacije, ostaće samo na nivou individualnih priželjkivanja.

Ključne reči

Reference

*** (1979) Aktivnost muzeja, galerija i zbirki. Informatica museologica, Zagreb, 4, 46, 48
*** (1996) Ranjena crkva u Hrvatskoj - uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj 1991-1995. Zagreb
*** (1968) Manastir Krupa: 1317-1967. Beograd
*** (1948) Riječ Uredništva. Historijski zbornik, Zagreb, str. 1-4, 217 1
*** (1972) Riječ Redakcije. u: Novi ljetopis Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb, 2, 5
*** (1968) Predgovor. u: Šidak Jaroslav, Mirjana Gross, Igor Karaman, Dragovan Šepić [ur.] Povijest hrvatskog naroda 1860-1914, Zagreb, str. XI
*** (1968) Biblioteke u Hrvatskoj. Zagreb
*** (1981) Muzeji, galerije i zbirke u SR Hrvatskoj. Zagreb
*** (1972) Adresar muzeja u SFRJ. Muzeologija, Zagreb, 12/27-74
*** (1962) Muzeji Jugoslavije. Beograd
*** (1979) Izvještaj sa 23. sjednice Muzejskog savjeta Hrvatske održane 21. XI 1979. Informatica museologica, Zagreb, 4, 118
*** (1926) Sjeverna Dalmacija - Kuglijevi putnički vodiči. Zagreb
Antoljak, S. (1978) Izvori za historiju naroda Jugoslavije - srednji vijek. Zadar: Filozofski fakultet
Batović, Š. (1974) Ostava iz Jagodnje Gornje u okviru zadnje faze liburnske kulture. Diadora, Zadar, 7 185
Batović, Š. (1982) 150 godina Arheološkog muzeja u Zadru - izložba. Zadar: Arheološki muzej, 41
Batović, Š. (1985) Prapovijesni ostaci u Islamu Grčkom. Zadarska revija, Zadar, 34/4-5, 283-308
Batović, Š. (1989) Istraživanje prapovijesti sjeverne Dalmacije od 1984. do 1988. godine. Diadora, Zadar, 11/5-57
Bauer, A., Nemet, K. (1957) Muzeji i arhivi. Zagreb: Izvršno veće Sabora Narodne Republike Hrvatske, Ured za informacije
Bianchi, F.C. (1879) Zara christiana. Zara, II 408
Borčić, V. (1971) Zbirka umjetnički obrađenog metala Srba u Hrvatskoj. Zagreb
Borčić, V. (1978) Zbirka slika odjela Srba u Hrvatskoj. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske
Burić, T. (1988) Historijat istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta u Benkovačkom kraju. u: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 71-75
Burkfellner, G. (1975) Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. u: Schriften der Balkankomission, Linguistische Abteilung, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften - Philosophisch-historische Klasse
Chiudina, G. (1891) Il Monastero di Sant' Arcangelo Il Dalmata. Zara, 26/39, 1
Čimbur, P. (1996) Slovo o dalmatinskim manastirima. Zagreb: Zajednica Srba u Hrvatskoj
Čolović, B. (1995) Ikonopis kninske krajine - Drniš, Dalmatinsko Kosovo, Čista Mala, Plavno, Knin, Tepljuh-Biočić, manastir Dragović, Biskupija, Strmica (Icon Painting of the Knin Krajina: Drniš, Dalmatinsko Kosovo, Čista Mala, Plavno, Knin, Tepljuh-Biočić, manastir Dr. Belgrade
Čolović, B. (1997) Ikonopis kninske krajine 2 - Bribir, Radljevac, Golubić i Strmica / Icon Painting of the Knin Krajina-2: Bribir, Radljevac, Golubić and Strmica. Belgrade
Čolović, B. (1995) Manastir Dragović - 1395-1995. Srpska Krajina, Beograd, 1/ nulti broj (10. X), 24-25
Čolović, B. (1997) Kako je izgledao stari manastir Dragović. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XVI-2, str. 143-158
Ćirković, S.M. (1968) Uvod u istorijske studije. Beograd, (predavanja po beleškama studenata)
Ćosić, B. Razvoj nedovoljno razvijenog područja u SRH u narednom razdoblju 1971-1975. Novi ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Zagreb, 1, 89-103
Ćurić, H. (1971) Arhivska zbirka Vladimira Desnice - prilog radu obrovačkog odbora i ustanka u Bosni 1875-1878. Sarajevo
Dakić, M. (1994) Srpska Krajina - istorijski temelji i nastanak. Knin: Iskra
Dašić, M. (1988) Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Titograd
Dautović, S. (1999) Pisci sa granice. NIN, Beograd, 2506 (07. 01), 32-33
Davidović, D., Durković-Jakšić, L. (1963) Istorija srpskih biblioteka 1801-1850. Beograd
Delonga, V. (1988) Pregled srednjovjekovnih lokaliteta Benkovačkog kraja. u: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 77-83
Dudan, A. (1922) La Dalmazia nell' arte Italiana. Milano
Đurđev, B. (1962) Esej o istorijskim izvorima. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12/961, 16
Fadić, I. (1989) Antička nekropola u Biljanima Donjim kod Zadra. Diadora, Zadar, 11/223-254
Fadić, I. (1988) Antičko staklo Asserije iz Arheološkog muzeja u Splitu. u: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 29-70
Folnesics, H. (1917) Die illuminierten Handschriften in Dalmatien. Leipzig
Fortis, A. (1774) Viaggio in Dalmazia. Venezia
Galić, P. (1969) Povijest zadarskih knjižnica. Zagreb
Gros, M. (1976) Historijska znanost - razvoj, oblik, smjerovi. Zagreb: Centar za povijesne znanosti
Gunjača, Z. (1989) O srednjovjekovnim arheološkim nalazima i nalazištima u Smrdeljima kod Kistanja. Diadora, Zadar, 11/363-406
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Ilakovac, B. (1982) Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Zadar-Zagreb
Jackson, T.G. (1887) Dalmatia the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro the island of Grado. London, II
Jalić, J. (1979) Rad Muzeja Drniške krajine u 1978. godini. Informatica museologica, Zagreb, 1, 26
Jalić-Lunić, J. (1984) Obnovljeni Muzej Drniške krajine. Informatica museologica, Zagreb, 4, 15-16
Jelić, L. (1898) Lički sandžakat i postanje Mletačke krajine. Narodni koledar Matice dalmatinske, Zadar, 36/106-108
Jelovina, D., Vrsalović, D. (1981) Srednjovjekovno groblje na 'Begovači' u selu Biljanima Donjim kod Zadra. Starohrvatska prosvjeta, Split, serija III, sv. 11
Jurić, R. (1988) Srednjovjekovni nakit na benkovačkom području. u: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 2 85-106
Korać, S. (1987) Pregled književnog rada Srba u Hrvatskoj. Zagreb
Korać, S. (1971) Predgovor. u: Vjetrom vijani - spomenica Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb
Kovačević, R. (1970) Izložba u manastiru: Zanimljiva inicijativa iz manastira Krke. Politika, Beograd, 14.avgusta, 12
Kovačević, R. (1977) Katakombe u kanjonu: Manastir Krka i mnoge tvrđave duž ove reke čekaju da budu detaljno istraženi i zaštićeni. Politika, Beograd, 9.oktobra 12
Krestić, V.Đ. (1996) Državno i istorijsko pravo Hrvatske - koren zla i sukoba sa Srbima. u: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd, 102
Krestić, V.Đ. (1995) Državno i istorijsko pravo Hrvatske - osnov sukoba sa Srbima. Zbornik Matice srpske za istoriju, 51
Krstanović, Z. (1978) Krkom od izvora do ušća. Slobodna Dalmacija, Split, 36/10479, 3
Lavalle, J. (1802) Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et Dalmatie. Paris
Luigi, M. (1874) Manuale del Regno di Dalmazia. Zara, 4/158
Madirazza, F. (1911) Storia e costitucione dei communi Dalmati. Spalato, 161
Medaković, D. (1994) Početak opisanija srpskih manastira u Dalmaciji i Hrvatskoj. Danica: srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu, 1, 219-229
Medaković, D. (1950) Srpska umetnost u severnoj Dalmaciji. Glas Narodnog fronta Srbije, Beograd, 5.aprila, 1487, 3
Medaković, D. (1950) Srpska umetnost u severnoj Dalmaciji. u: Muzeji, Beograd, 5, 184-193
Medaković, D. (1957) Odnošenje starih srpskih knjiga iz sjeverne Dalmacije. Zadarska revija, Zadar, 6/2, 147-150
Mišina, V.Đ. (1994) Sveti Spas u Cetini. Beograd-Knin
Mišina, V.Đ. (1994) Stefan Knežević 1806-1890 - vladika dalmatinsko-istrijski. Beograd-Knin
Mitrović, A.P. (1991) Raspravljanja sa Klio - o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji. Sarajevo: Svjetlost
Monastir, P.G. (1848) Krupa u Dalmacii. Srpsko-dalmatinski magazin / SDM, 14/1849 152-162 , Zadar /1848/, 152-162; Manastir Krupa: /1317-1967/, Beograd 1968;
Mošin, V., Traljić, S.M. (1956) Ćirilske isprave i pisma u Arhivu Jugoslavenske akademije. Starine JAZU, Zagreb, knj. 46, 189-214
Mošin, V., Radeka, M. (1958) Ćirilski rukopisi u sjevernoj Dalmaciji. Starine JAZU, Zagreb, 48/189-214
Mošin, V. (1970) Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII do XX stoljeća. Zagreb
Mošin, V.A. (1971) Ćirilski rukopisi u Povijesnom muzeju Hrvatske i Kopitareva zbirka slovenskih rukopisa i Cojsov ćirilski odlomak u Ljubljani. Beograd: Narodna biblioteka SR Srbije
Oštrić, O. (1954) Etnografski muzej. u: Muzeji i zbirke Zadra, Zagreb
Peleš, R. (1979) Čisto, kao suza. Oko, Zagreb, 14-28. VI br. 189, 4
Peričić, Š. (1960) Posjet nekolicine Rusa Dalmaciji u prošlom stoljeću. u: Dubrovnik, Dubrovnik
Petermann, R.E. (1899) Führer durch Dalmatien. Wien
Petranović, G. (1859) Povest o svetoro destvenskom monastiru Dragoviću u pravosl. eparhii dalmatinskoá. Zadar
Petranović, T. Iz obšteitelnog Monastira Krke u Dalmaciái, meseca Avgusta leta 1833. Novia serbskia letopis, Pešta, knj.43 12/1838, 85-89
Radeka, M. (1971) Prilozi o spomenicima kulture kod Srba u sjevernoj Dalmaciji. u: Almanah - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb, 157-288
Radeka, M. (1971) Moja po Dalmaciji starina radi 10-godišnja stranstvovanja. u: Almanah - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb, 293
Rašković, D. (1993) Drniš 1900-1914. Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, br. 27, str. 85-105
Rašković, D., Zorica, S. (1994) Drniška Krajina - ljudi i događaji. Beograd: Zavičajni klub 'Kninska krajina'
Savić, M. (1991) Dvori Janković - skica muzeja. Benkovački magazin, Benkovac, 1 28-34
Savić, M. (1992) Benkovac, Islam Grčki, Kula Atlagića, Kolarina i Brgud. u: Ikonopis Dalmatinske Krajine s ratom ugroženih Ravnih Kotara (Icon Painting of the Dalmatian Krajina from the regions imperialled by the war), Beograd, str. 15-29, katalog izložbe
Savić, M. (1993) Srpske crkve u Skradinu i njihove ikone. Srpska zora - magazin Srpske Krajine, Knin, 4/7, 284-303
Savić, M. (1994) Srpske crkve i ikonopis Ravnih Kotara. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XV-2, str. 101-128
Senc, S., ur. (1910) Grčko-hrvatski rječnik za škole. Zagreb: Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. Vlade
Simić Pribislav, Protođakon (1994) Crkvena umetnost - pregled razvoja graditeljstva i životopisa. Beograd
Skovran, A. (1970) Nepoznati majstor ikonopisa crkve sv. Đurđa u Gornjim Biljanima. u: Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba - spomenica o 200-godišnjici njegove smrti 1769-1969, Beograd, str. 21-50
Skovran, A. (1972) Nepoznato delo zografa Jovana Apake. Zograf
Skovran, A. (1995) Pavle Kozlica arhimandrit manastira Krupe. Srpska Krajina, Beograd, 1/ nulti broj (10.oktobra), 22-23
Stanojević, S. (1937) Istorija srpskog naroda u srednjem veku. Beograd: Srpska kraljevska akademija, tom I: Izvori i istoriografija, knj. 1: O izvorima
Stojanović, L. (1885) Nekoliko rukopisa bečke carske biblioteke - jedan apokrifni zbornik XVII stoleća. Glasnik Srpskog učenog društva / GSUD, knj.63
Stošić, L. (1993) Srpski manastiri u Severnoj Dalmaciji, na Baniji i u Gorskom Kotaru. Srpska zora - magazin Srpske Krajine, Knin, 4/, sv. 7, 304-315
Strgačić, A. (1959) Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru. Arhivski vjesnik, Zagreb, 2/ sv. 2, 490
Sučević, B.P. (1951) Proučavanje kulturnih i istoriskih spomenika Srba u Hrvatskoj. Srpska riječ, Zagreb, 9/322
Suić, M. (1954) Muzeji i zbirke Zadra. Zagreb
Šercer, M. (1985) Zbirka starog oružja obitelji Vladana Desnice. Zadarska revija, Zadar, 34/4-5, 363
Šišić, F. (1914) Priručnik izvora hrvatske historije. Zagreb, dio I, čest 1
Škrbić, N. (1994) Manastir Krka. u: Savetovanje /1/ o funkcionisanju zdravstvene službe SAO Krajine u ratu 1991. godine u manastiru Krki 12. XII 1991, zbornik radova i izvještaja, Beograd-Knin, str. 7-8
Šulc, B. (1980) Muzejsko-galerijske organizacije u SR Hrvatskoj. Informatica museologica, Zagreb, 2-3, 65
Šuput, M. (1984) Srpska arhitektura u doba turske vlasti 1459-1690. Beograd
Urlić-Ivanović Grgur, Biokovac (1893) Preko Bukovice na Kreglevića grad - Kegal grad. Narodni list, Zadar, 31/80, 1
Uroš, M., Dmitrović, J. (1994) Tromeđa - tri međe jednog naroda. Beograd: Zavičajni klub 'Kninska krajina'
Uzelac, S. (1996) U posjeti manastiru 'Krupi ' nakon 'Oluje'. Prosvjeta, Zagreb, 3 (28)/ br. 17/18 (627/628), april, 34-36
Veselinović, R.L. (1982) Umetnost u Srba Severne Dalmacije u XVIII stoleću - prilog istoriji srpske umetnosti u XVIII veku. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, str. 199-214 18
Vladimir, M. (1964) Ćirilske rukopisi i pisma Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. u: Radovi Staroslavenskog instituta, Zagreb, knj. 4
von Eitelberger, E.R. (1884) Die mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, Trau Spalato und Ragusa. Wien
Vujičić, R. (1987) Prilog poznavanju ikonopisa Benkovačkog kraja. u: Benkovački kraj kroz vjekove, Benkovac, 1 187-194
Wilkinson, G.J. (1848) Dalmatia and Montenegro, with a journey to Mostar and Herzegovina. London
Zec, S. (1971) Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta' 1944-1969. u: Vjetrom vijani: spomenica Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta', Zagreb, 9, 38
Živković, P. (1980) Rad Muzeja Kninske krajine u 1979. godini. Informatica museologica, Zagreb, 2-3, 116