Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Teme
2015, vol. 39, br. 3, str. 867-885
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/01/2016
Multimedijalni pristup razvijanju društvenih pojmova u razrednoj nastavi - pogled iz ugla učeničke percepcije
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: portrbojevic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Polazište rada je sve prisutniji obrazovni imperativ koji se danas upućuje školama, od kojih se očekuje da učenike pripreme za razumevanje društvenosti sveta u kome žive, i da u njemu aktivno učestvuju. U radu se razmatra mogućnost da se novim nastavnim modelima značajnije utiče na razvoj složenih društvenih pojmova (društvene grupe, prošlost i razvoj društva, norme i pravila, zakoni i dr.) i socijalnu interakciju. Pitanje efikasnosti primenjenih nastavnih modela posmatrano je iz ugla učenika kao jednog od aktera obrazovnog procesa. Cilj sprovedenog istraživanja bio je da se utvrde njihovi stavovi u pogledu usvajanja sadržaja o prošlosti tokom nastave oblikovane multimedijalnim pristupom, u poređenju sa tradicionalnom nastavom. Postavljena je opšta hipoteza po kojoj nastava o dalekoj prošlosti koja uključuje vokalnu reprodukciju i audiovizuelnu percepciju uspešnije podstiče učenike na dalje samostalno istraživanje istorijskih izvora, aktivnu konstrukciju istorijskih saznanja i ispoljavanje socijalnih veština. Upitnikom Likertovog tipa učenici (N=124) su procenjivali efekte nastave po subskalama: istraživanje istorijskih izvora, aktivna konstrukcija znanja, socijalne veštine. Rezultati su pokazali da primenjene nastavne modele učenici procenjuju uspešnim za usvajanje sadržaja o prošlosti. Učenici koji su tokom obrade istorijskih sadržaja bili fokusirani na muzički i vizualni doživljaj procenjuju da su razumeli događaje, da su im oni delovali stvarni, da su sa lakoćom zamišljali istorijska mesta i ličnosti, što je doprinelo da i sami istražuju izvore, da na časovima budu aktivni i da sarađuju sa drugima. Implikacije rezultata istraživanja na pitanje efikasnije nastave tokom koje se razvijaju društveni pojmovi, odražavaju se u konstantnom osmišljavanju novih nastavnih modela koji razumevanje društva današnjice i praktično delovanje u njemu čine uspešnijim.

Ključne reči