Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:138
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:131
članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u pedagogiji
2015, vol. 5, br. 2, str. 84-95
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/01/2016
doi: 10.17810/2015.18
Vršnjačko nasilje u Srbiji iz ugla istraživača - implikacije za buduća istraživanja
Primary school 'Veselin Masleša', Belgrade

e-adresa: masa_jovanovic85@yahoo.com

Sažetak

Istraživanje problema vršnjačkog nasilja ima veliki teorijski i praktični značaj, jer ukoliko se o nasilju stalno govori može se preduprediti ova pojava a samim tim i izbeći veće posledice, opasne po razvoj deteta. U društvu u kome živimo nasilje je veoma rasprostranjeno. Porast nasilja je veoma vidljiv i u školama. Upravo su nas ti razlozi usmerili na proučavanje ovog problema. Iako se čini da je vršnjačko nasilje istražena tema mnogih naših i stranih istraživanja, to pitanje je sve aktuelnije. Cilj ovog rada je da se, pregledom literature izdvoje radovi koji su u svoj istraživački fokus postavili vršnjačko nasilje, kao i da se sistematizuju saznanja iz ovog područja što bi rezultiralo kreiranjem smernica za praktičan rad. Pri ovom pregledu korišćen je servis Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku - KOBSON, preko koga je izvršena pretraga baza radova. Pretraživanje je obuhvatalo radove objavljene u periodu od 2000. godine do 2014. godine. Pregled je obuhvatao veliki broj radova, ali je 60 od njih iskorišćeno za ovaj rad. Reč je o kvalitativnom istraživanju u kome je korišćen postupak analize sadržaja. Zabrinutost zbog vršnjačkog nasilja pojačava zahteve da se problem objasni i da se preduzmu određene mere kako bi se rešio. Zbog toga je neophodno da se u svim školama sprovedu različiti programi i projekti čiji su ciljevi učenje nenasilne komunikacije, smanjenje nasilja u školama, kao i aktivizacija dece i mladih. Prema tome, vršnjačko nasilje može da se suzbije otklanjanjem onoga sto ga podstiče i menjanjem motiva koji ga izazivaju.

Ključne reči