Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 28  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-2, str. 335-358
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/10/2015
doi: 10.5937/zrffp45-7131
Civilno društvo i ženske nevladine organizacije u Srbiji
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresa: annvukovic@yahoo.com

Projekat

Strukturne, društvene i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih integracija i globalizacije (MPNTR - 179039)

Sažetak

U radu se razmatra položaj organizacija civilnog društva u Srbiji, posebno ženskih nevladinih organizacija. U prvom delu rada autor ukazuje na pojam i razvoj pojma nevladine organizacije i položaj i probleme civilnog društva u Srbiji. U drugom delu rada autor se bavi nastankom i razvojem ženskih organizacija i ukazuje na probleme u njihovom delovanju u okviru civilnog društva. U ovom delu rada ćemo ukazati i na važne podatke iz istraživanja o položaju ženskih nevladinih organizacija u Srbiji.

Ključne reči

društveni aktivizam; rodna ravnopravnost; stavovi o organizacijama civilnog društva; istraživanja; rodne studije

Reference

*** (2005) NVO sektor u Srbiji. Beograd: Građanske inicijative
*** (2009) Istraživačko-analitički centar Argument - baza podataka
Božinović, N. (1996) Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd: Žene u crnom
Brkić, M. (2002) Dobrovoljni rad i društvena kriza. Beograd: Magna Agenda
CRNPS (2011) Linija 481: baza organizacija dobitnika sredstava iz linije 481 -”dotacije nevladinim organizacijama” iz budžeta Republike Srbije u periodu od 2008. do 2011. godine; direktorijum NVO Spisak ženskih grupa,. www.crnps.org.rs/category/linija481), pristupljeno 25. 11. 2013
Ćetković, N., ur. (1998) Ženska politička perspektiva - 77 apela, zahteva, protesta, informacija, parola Beogradskog ženskog lobija. Beograd: Beogradski ženski lobi
Ćirković, S. (2004) Srbi među evropskim narodima. Beograd: Ekvilibrium
Golubović, D., Paunović, Ž. (2004) Saradnja nevladinog sektora i vlade. Beograd: Centar za razvoj neprofitnog sektora, Građanske inicijative Međunarodni centar za neprofitno pravo Vašington/Budimpešta
Kolin, M. (2005) Neprofitne organizacije - novi socijalni partneri. Beograd: Argument
Krivokapić-Jović, G. (1998) Društvo za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava radikali i žensko pravo glasa posle Prvog svetskog rata. u: [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, br. 2: “Položaj žene kao merilo modernizacije”, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, br. 2
Lazić, M. (2005) Promene i otpori - Srbija u transformacijskim procesima. Beograd: Filip Višnjić
Milić, A. (2002) Ženski pokret na raskršću milenijuma - izveštaj o empirijskom istraživanju u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Milivojević, Z. (2006) Civilno društvo Srbije potisnuto tokom 1990-ih - u potrazi za legimitetom, prepoznatljivom ulogom i priznatim uticajem tikom 2000-ih - CIVICUS indeks civilnog društva - izveštaj za Srbiju. Beograd: Argument
Paunović, Ž. (1996) Mali pojmovnik civilnog društva. Beograd: Inpress
Paunović, Ž. (2006) Nevladine organizacije. Pravni i politički status NVO u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Popović-Obradović, O. (2008) Kakva ili kolika država - ogledi o političkoj i društvenoj istoriji Srbije XIX-XXI veka. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, ur. L. Perović