Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 25  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2010, vol. 9, br. 2, str. 319-340
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Epidemiologija i genetika mucanja - pregled istraživanja
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Bosna i Hercegovina

e-adresa: nadicaj@yubc.net

Sažetak

Primeri naslednih jezičkih poremećaja poznati su još iz antičkog doba. Mnogo pre nastanka bihejvioralne i molekularne genetike, kao formalnih disciplina, pažljivi posmatrači poremećaja mucanja uočili su da je ono familijarne prirode. U drugoj polovini XIX veka, kada su u suštini i počela istraživanja iz oblasti govorno-jezičke patologije na naučnoj osnovi, počinje i bolje razumevanje uticaja hereditarne konstitucije na njen razvoj. U ovom radu će biti razmatrana tri centralna pitanja za razumevanje prirode mucanja: a) osnovni principi i metode bihejvioralne genetike kao teorijske osnove za razumevanje do sada poznatih rezultata istraživanja o mucanju; b) pregled i diskusija metoda i rezultata najpoznatijih studija o mucanju (porodičnih i studija blizanaca); i c) implikacije rezultata genetskih studija u budućim istraživanjima. Kroz pregled posebno značajnih radova iz ove oblasti koji su objavljeni tokom XX veka i opisa bihejvioralnih genetičkih istraživanja, počevši od blizanačkih i porodičnih studija mucanja, biće razmotreni i savremeni pristupi u proučavanju uloge genetike u patogenezi mucanja.

Ključne reči

Reference

Cheng, T.L., Cohn, R.D., Dover, G.J. (2008) The genetics revolution and primary care pediatrics. JAMA, 299(4): 451-453
Clyman, J.C., Nazir, F., Tarolli, S., Black, E., Lombardi, R.Q., Higgins, J.J. (2007) The impact of a genetics education program on physicians' knowledge and genetic counseling referral patterns. Medical Teacher, 29(6): e143-e150
Guttmacher, A., Porteous, M., McInerney, J. (2007) Educating health-care professionals about genetics and genomics. Nature Reviews: Genetics, 8, 151-157
Jovanovic, N., Andreou, S., Ninkovic, D., Dobrota, N. (2010) Elements of hereditary predisposition that may contribute to stuttering. u: World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) (XXVIII), Athens, Abstract book, str. 154
Jovanovic, N., Kulic, M., Ninkovic, D., Andreou, S. (2010) Analysis of speech language statu of family members of stutterer children from familyes with hereditary predisposition. u: World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) (XXVIII), Athens, Abstract book, str. 164
Jovanovic-Simic, N., Stelios, A.A. (2007) Influence of heredity on stuttering in cypriot primary school children. u: 8th World Congress for People Who Stutter, Cavtat/ Dubrovnik, Croatia, Abstract Book, pp. 20
Jovanović-Simić, N., Kulić, M., Ristić, S. (2010) Stavovi roditelja o uzrocima mucanja kod dece sa genetskim opterećenjem. u: Dani defektologa Srbije, Zlatibor, Zbornik rezimea radova, str. 36
Jovanović-Simić, N., Ninković, D., Andreou, A.S. (2008) Uticaj elemenata nasleđa na pojavu mucanja. u: Radovanović D. [ur.] U susret inkluziji - dileme u teoriji i praksi, str. 637-650
Kulić, M., Stanimirović, Z., Đelić, N., Novaković, M. (2010) Humana genetika. Foča: Medicinski fakultet
Ninković, D. (2000) Medicinska genetika - opšti deo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sanlaville, D., Verloes, A. (2007) Charge syndrome: An update. European Journal of Human Genetics, 15, 389-399