Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 10 od 26  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2012, vol. 46, br. 3, str. 441-460
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
doi:10.5937/socpreg1203441V


Razvojni put Centra za sociološka istraživanja Instituta društvenih nauka
Institut društvenih nauka, Beograd

Projekat

Strukturne, društvene i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih integracija i globalizacije (MPNTR - 179039)

Sažetak

U prvom delu rada biće reči o nastanku i razvoju Centra za sociološka istraživanja. U radu će ranije objavljeni podaci o Centru biti dopunjeni podacima koji se odnose na period od 1990. godine do danas. Drugi deo rada biće u celosti koncipiran na osnovu podataka koje sam prikupila putem intervjua sa nekadašnjim i sadašnjim saradnicima Centra za sociološka istraživanja. U ovom delu rada biće reči o sećanjima sagovornika na rad u Centru za sociološka istraživanja, o naučnim uzorima u sociologiji, o stanju u sociologiji kao nauci i drugim pitanjima.

Ključne reči

Centar za sociološka istraživanja; sociologija; istraživanja; nauka; srpsko društvo

Reference

*** (1983) Godišnjak Instituta društvenih nauka 1957-1983. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Institut društvenih nauka
*** (2001) Monografija Instituta društvenih nauka. Beograd, neobjavljeno
Bobić, M. (1990) Sociološki instituti. u: Bogdanović M. [ur.] Sociologija u Jugoslaviji. Institucionalni razvoj, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Bogdanović, M. (1990) Sociologija u Jugoslaviji - institucionalni razvoj. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Bolčić, S. (2009) Nastavni planovi Odeljenja za sociologiju 1959-2009. u: Bogdanović M. [ur.] Sociologija u Srbiji 1959-2009. Institucionalni razvoj, Beograd: Službeni glasnik
Janićijević, M., Tomanović, V., Vidojević, Z. (1991) Sociološke studije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, no. 1
Janićijević, M., Vidojević, Z., Tomanović, V. (1992) Sociološke studije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, no. 2
Janićijević, M., ur. (1993) Sociološke studije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, III
Popović, M.V., Bolčić, S., Pešić, V., Janićijević, M., Pantić, D. (1977) Društveni slojevi i društvena svest - sociološko istraživanje interesa, stilova života, klasne svesti i vrednosno-ideoloških orijentacija društvenih slojeva. Beograd: Centar za sociološka istraživanja
Tanić, Ž. (1979) Proletarijat izvan domovine. Beograd: Institut društvenih nauka