Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 147  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 19-22
Analiza ispravnosti kočnica kod viljuškara
aHigher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad
bVienna University of Technology, Vienna, Austria

e-adresagavanski@vtsns.edu.rs , azra.korjenic@tuwien.ac.at
Ključne reči: viljuškar; koćnica; metodologija; istraživanje; analiza; ček-lista
Sažetak
Cilj rada je analiza ispravnosti kočnica kod viljuškara. Prikazana je metodologija istraživanja koja se koristila za analizu ispravnosti kočnica kod viljuškara, i to metodom deskripcije pomoću ček-liste. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 127 viljuškara prosečne starosti 15-tak godina, pri čemu je utvrđeno da na oko 10% viljuškara ne postoji ispravna parkirna kočnica, a na oko 2% viljuškara su neispravne radne kočnice. Na kraju su prodiskutovani dobijeni rezultati istraživanja ispravnosti kočnica kod viljuškara i predložena su dalja istraživanja.
Reference
*** Forklift Safety Guide. Available at: https://depts.washington.edu/wineryhs/Content/Forklift%20Safety%20Guide.pdf
*** High-Risk Work: A guide to forklift safety. Available: https://www.safework.sa.gov.au/sites/default/files/forkliftsafety.pdf
*** Forklift Safety: Facts, Stats and Tips of Safe Operation. [Infographic]: www.optimumsafetymanagement.com/blog/forklift-safety-infographic/
Cvetković, D., Marković, D. (2010) Dizajn pakovanja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Davidović, B. (2012) Intralogistika - unutrašnji transport. Beograd: Intelekt
Gavanski, D., Sokola, M. Bezbedan rad na poluautomatskoj mašini za obmotavanje paletiranih proizvoda streč folijom. u: International Conference Dependability and Quality management (18th), ICDQM-2015
Gavanski, D. (2019) Analiza označavanja upravljačkih uređaja viljuškara. u: 14. Međunarodno savetovanje na temu Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, Republika Srbija, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 159-165
Gavanski, D., Jelačić, I. (2019) Analiza ispravnosti zvučne signalizacije viličara u Republici Srbiji. Sigurnost, Zagreb, 61 (3), pp. 251-256
Jovanović, M., Tomić, O. (2008) Upotreba viljuškara u podsistemu unutrašnjeg transporta i skladištenja sa aspekta bezbednosti. u: 3. srpski simpozijum sa međunarodnim učešćem Transport i logistika, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, RS, str. 18.1-18.6
Jusufranić, I. (2007) Osnove drumskog saobraćaja - tehnologija - organizacija - ekonomika - logistika - upravljanje. Travnik: Internacionalni univerzitet u Travniku-Saobraćajni fakultet, National Forklift Safety Day is June 10th. Available at: http://forkliftsystems. com/national-forklift-safety-day-is-june-10th/
Regodić, D. (2014) Logistika. Beograd: Univerzitet Singidunum, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Vladić, J. (2005) Mehanizacija i tehnologija pretovara - neprekidni transport i specifične mašine i uređaji. Novi Sad: FTN Izdavaštvo
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SE2001019G
objavljen u SCIndeksu: 12.08.2020.

Povezani članci