Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 147  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 45, br. 3, str. 27-37
Analiza stanja točkova viljuškara u eksploataciji
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

e-adresagavanski@vtsns.edu.rs
Ključne reči: viljuškari; guma na točkovima; metodologija; istraživanje; analiza; ček-lista
Sažetak
Cilj rada je analiza ispravnosti, odnosno stanja točkova viljuškara. Prikazana je metodologija istraživanja koja se koristila za analizu stanja gume na točkovima viljuškara, i to metodom deskripcije pomoću ček-liste. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 127 viljuškara prosečne starosti 15-tak godina, pri čemu je utvrđeno da na oko 15% viljuškara postoji problem korišćenja preterano istrošenih i/ili mehanički oštećenih točkova. Dobijeni rezultati istraživanja ispravnosti točkova viljuškara su prodiskutovani i predložena su dalja istraživanja.
Reference
*** Prodaja guma za viljuškare. Dostupno na: http://www.tigor-trade.rs/prodaja-guma-zaviljuskare/ [datum pristupa: 22.01.2020.]
*** National Forklift Safety Day is June 10th. Dostupno na: http://forkliftsystems.com/nationalforklift-safety-day-is-june-10th/ [datum pristupa: 22.01.2020.]
*** Forklift Safety: Facts, Stats and Tips for Safe Operation [Infographic]. Dostupno na: https://www.optimumsafetymanagement.com/blog/forklift-safety-infographic/ [datum pristupa: 11.01.2020]
*** Forklift Safety Guide. Dostupno na: https://depts.washington.edu/wineryhs/Content/Forklift%20Safety%20Guide.pdf [datum pristupa: 22.01.2020.]
*** High Risk Work: A guide to forklift safety. Dostupno na: https://www.safework.sa.gov.au/sites/default/files/forkliftsafety.pdf [datum pristupa: 22.01.2020.]
Gavanski, D. (2019) Analiza označavanja upravljačkih uređaja viljuškara. u: 14. Međunarodno savetovanje na temu Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, Republika Srbija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, pp. 159-165. Dostupno na: http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-RIZIK-2019.pdf [datum pristupa: 22.01.2020.]
Gavanski, D., Jelačić, I. (2019) Analiza ispravnosti zvučne signalizacije viličara u Republici Srbiji. Sigurnost, 61 (3) 251-256
Jovanović, M., Tomić, O. (2008) Upotreba viljuškara u podsistemu unutrašnjeg transporta i skladištenja sa aspekta bezbednosti. u: 3. srpski simpozijum sa međunarodnim učešćem - Transport i logistika, Niš: Univerzitet u Nišu-Mašinski fakultet-Katedra za transportnu tehniku i logistiku, str. 18.1-18.6, Dostupno na: http://ttl.masfak.ni.ac.rs/til2008/Zbornik/Zbornik_radova_TIL2008.pdf [datum pristupa: 22.01.2020.]
Nikolić, B., Gavanski, D. (2006) Priručnik za obuku rukovaoca viljuškarom. Novi Sad: Viša tehnička škola u Novom Sadu, pp. 13
Šostakov, R., Zelić, A., Živanić, D. (2019) Bezbednost i zaštita na radu sa mašinama unutrašnjeg transporta. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, pp. 161,179
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2003027G
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Safety Engineering (2020)
Analiza ispravnosti kočnica kod viljuškara
Gavanski Dušan, i dr.