Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2016, vol. 54, br. 10-12, str. 89-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak

Odnos države prema profesionalnom udruživanju sudija - slučaj Društva sudija Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Rad se bavi personalnom nezavisnošću sudija i odgovara na pitanje koliko su sudije u Srbiji zaista nezavisne u ostvarivanju svog prava na profesionalno udruživanje. Analizira se samo slučaj Društva sudija Srbije i odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema članovima ali i udruženju kao entitetu, od osnivanja do prve polovine 2016. godine. Kroz dubinske polustruktuirane intervjue sa dvadeset članova najreprezentativnijeg udruženja sudija u Srbiji, nizom pitanja nastojalo se utvrditi stav ispitanika o tome da li, i na koji način, država podržava ili opstruira njihovo organizovanje i aktivnosti, ili je pak, njen odnos indiferentan. Autor se ne bavi potencijalnim rešenjima problema - cilj istraživanja je da se prikažu mišljenja, stavovi i iskustva predstavnika treće grane vlasti koji smatraju da ih je država na razne načine opstruirala i da ne mogu da se udružuju bez spoljnih uticaja i pritisaka.

Ključne reči

profesija sudija; strukovno udruživanje; Društvo sudija Srbije; izvršna vlast; zakonodavna vlast