Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2012, vol. 6, br. 7, str. 7-23
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Političke institucije i ekonomska politika - empirijski nalazi (2)
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: dusan.pavlovic@fpn.bg.ac.rs, ivan.stanojevic@fpn.bg.ac.rs

Projekat

Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak

Tekst predstavlja drugi deo naše studije o empirijskoj analizi zakona koji regulišu odnose između parlamenta i izvršnog tela u vođenju ekonomske, pogotovo fiskalne politike (prvi deo štampan je u prethodnom broj Godišnjaka FPN). U drugom delu iznosimo rezultate vezane za četiri preostala empirijska indikatora koji čine indeks moći - fleksibilnost izvršne vlasti tokom izvršenja budžeta, vreme za podnošenje budžeta i vreme za raspravu, kapacitet skupštinskih odbora, pristup informacijama o budžetu. Na kraju teksta rezultate, dobijene našim istraživanjem, stavljamo u uporednu perspektivu.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2009) Poslovnik Skupštine Republike Srbije. Dostupno preko: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupština.1.html, Pristupljeno: 30.aprila 2012
Krehbiel, K. (1991) Information and legislastive organization. Ann Arbor: The University of Michigan Press
Pavlović, D., Stanojević, I. (2010) Predsednik Republike, institucionalni dizajn i politički feleri. u: Pavlović Dušan [ur.] Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle, Beograd: Fondacija 'Heinrich Boll', 65-72
Pavlović, D., Stanojević, I. (2011) Budžetska dilema. u: Mihajlović Srećko i dr. [ur.] Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu, Beograd: Fondacija 'Friedrich Ebert'
Pavlović, D., Stanojević, I. (2011) Političke institucije i ekonomska politika - analiza zakonskih rešenja. u: Podunavac Milan [ur.] Javne politike Srbije, Beograd: Heinrich Boell Stiftung, 41-55
Pavlović, D., Stanojević, I. (2011) Političke institucije i ekonomska politika - empirijski nalazi. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 5(6): 177-194
Shepsle, K. (1978) The giant jigsaw puzzle. Democratic committee assignment in the Modern house. Chicago: The University of Chicago Press
Shepsle, K., Weingast, B., ur. (1995) Positive Theories of Congressional Institutions. Ann Arbor: The University of Michigan Press
von Jürgen, H. (2006) Political economy of fiscal institutions. u: [ur.] The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford: Oxford University Press, str. 464-478
Wehner, J. (2010) Legislatures and the budget process: The myth of fiscal control. Hampshire: Palgrave, Macmillan