Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 21  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2019, vol. 76, br. 6, str. 641-644
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 11/07/2019
doi: 10.2298/VSP170213113R
Creative Commons License 4.0
Jednostrana agenezija desnog jajnika i jajovoda kod infertilne pacijentkinje sa normalnom matericom
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, GAK 'Narodni front'
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, GAK 'Narodni front' + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: rudic.biljic@gmail.com

Sažetak

Uvod. Jednostrana agenezija jajnika i jajovoda je ekstremno retko stanje i obično je udružena sa anomalijama materice i bubrega. Ova anomalija se obično otkriva slučajno na laparoskopiji i laparotomiji, koje se izvode zbog nekih drugih ginekoloških i opstetričkih razloga. Prikazali smo redak slučaj jednostrane agenezije jajnika i jajovoda kod infertilne pacijentkinje sa normalnom matericom. Prikaz bolesnika. Pacijentkinja stara 34 godine, sa primarnim infertilitetom, primljena je na našu kliniku za laparoskopiju i histeroskopiju zbog okluzije levog jajovoda i endometrijalnog polipa u šupljini materice. Urađena je laparoskopija i histeroskopija. Na laparoskopiji je dijagnostikovana unilateralna agenezija desnog jajnika i desnog jajovoda, sa normalnom matericom. Pri eksploraciji peritonealnih površina, omentuma i serozecreva nije nađeno ektopično tkivo ni za ostalo tkivo jajnika i jajovoda. Ultrazvučnim pregledom urinarnog trakta isključene su anomalije bubrega. Hormonske analize i kariotip kod pacijentkinje su bili normalni. Spermogram partnera je bio uredan. Godinu dana kasnije pacijentkinja je spontano ostala trudna. Serijskim ultrazvučnim pregledima u toku trudnoće dijagnostikovan je normalani intrauterusni razvoj ploda. Pacijentkinja se porodila u 40. nedelji trudnoće, spontano, vaginalnim imputem. Rodila je žensko, živo novorođenče, telesne mase 3,350 gr, dužine 53 cm, Apgar score 9/10 na rođenju. Pacijentkinja je zajedno sa novorođenčetom treći dan posle porođaja otpuštena kući. Zaključak. Jednostrana agenezija jajnika i jajovoda je retko udružena sa normalnom matericom. Laparoskopija predstavlja zlatni standard za dijagnozu agenezije jajnika i jajovoda. Ukoliko ne postoje druge akušerske indikacije za carski rez, ova anomalija nije indikacija per se za carski rez i moguć je vaginalni porođaj u terminskoj trudnoći.

Ključne reči

Reference

Barsky, M., Beaulieu, A.M., Sites, C.K. (2015) Congenital Ovarian-Fallopian Tube Agenesis Predisposes to Premature Surgical Menopause: A Report of Two Cases. Journal of Andrology & Gynaecology, 3(1): 3-3
Chen, B., Yang, C., Sahebally, Z., Jin, H. (2014) Unilateral ovarian and fallopian tube agenesis in an infertile patient with a normal uterus. Experimental and Therapeutic Medicine, 8(3): 831-835
Erkilinc, S., Güzel, A.I., Doganay, M., Özer, I., Ümit, C. (2014) Incidental unilateral tubal absence detected during cesarean section: Report of a case. Gynecol Obstet Reprod Med, 20: 60-61
Fruzzetti, F., Bucci, F., Perini, D., Gadducci, A. (2015) Unilateral adnexal agenesis and dermoid cyst: Fertility implications. Gynecological Endocrinology, 31(6): 438-440
Maurya, N.R., Gupta, A.S. (2015) A case of unilateral complete absence of fallopian tube and ovary. JPGO, 3: 1-1
Pabuccu, E., Kahraman, K., Taskın, S., Atabekoglu, C. (2011) Unilateral absence of fallopian tube and ovary in an infertile patient. Fertility and Sterility, 96(1): e55-e57
Rastogi, R., Gupta, Y., Gupta, B., Sinha, P., Chaudhary, M., Parashar, S., et al. (2016) Unilateral agenesis of adnexa: A rare clinico-radiological condition. J Med Diagn Meth, 5: 228-228
Sadler, T.W. (2015) Langman's medical embryology. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health, 13th ed
Sivanesaratnom, V. (1986) Unexplained unilateral absence of ovary and fallopian tube. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 22(1-2): 103-105
Stuti, T., Suchitra, J., Surinder, S., Pragya, Y. (2015) An incidental finding of unicornuate uterus with unilateral ovarian agenesis and ipsilateral twining of fallopian tubes during cesarean. JARMS, 7(1): 11-14
Sukhadiya, M., Grover, S.V. (2014) Unexplained unilateral absence of fallopian tube and ovary: A rare occurrence. Journal of South Asian Federation of Menopause Societies, 2(1): 46-47
Uckuyu, A., Ozcimen, E.E., Sevinc, C.C.F. (2009) Unilateral congenital ovarian and partial tubal absence: Report of four cases with review of the literature. Fertility and Sterility, 91(3): 936.e5-936.e8
Yerebasmaz, N., Dilbaz, B., Şengül, Ö., Altınbaş, S., Çakır, L. (2016) Four Cases with Congenital Unilateral Absence of Ovary and Fallopian Tube: Review of the Literature. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(Suppl 3): 275-283