Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2008, vol. 65, br. 12, str. 927-929
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 08/01/2009
doi: 10.2298/VSP0812927L
Atipični proliferativni mucinozni tumor ogromnih dimenzija
aKlinički centar Srbije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Beograd
bKlinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd
cKlinički centar Srbije, Klinika za urologiju, Beograd

e-adresa: nladjevic@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Tumori ovarijuma niskog malignog potencijala (low malignant potential - LMP) poznati su i kao atipični proliferativni tumori. Ovi tumori ovarijuma predstavljaju otprilike 15% svih epitelijalnih ovarijalnih karcinoma. Najčešće se javljaju oko 40. godine života i prečnika su oko 15-20 cm. Prikaz bolesnika. Bolesnica, stara 32 godine, sa velikom tumorskom masom koja je ispunjavala ceo abdomen, hospitalizovana je kao hitan slučaj. Cista je pripadala desnom ovarijumu, dimenzija 100 × 70 cm sa tečnim sadržajem od 18 litara. Urađena je desna adneksektomija sa resekcijom levog jajnika i biopsijom omentuma. Takođe, urađena je limfadenektomija desnog ilijačnog i opturatornog regiona. Posle dobijanja definitivnog patohistološkog rezultata odlučeno je da se uradi radikalizacija prethodne operacije. Desetog postoperativnog dana izvedena je relaparotomija, totalna histerektomija i leva adneksektomija. Bolesnica je otpuštena šestog postoperativnog dana. Do danas je na redovnim kontrolama. Zaključak. Ovaj slučaj dokaz je da atipični proliferativni mucinozni tumori imaju nizak maligni potencijal, da sporo rastu i da mogu dostići velike razmere.

Ključne reči

Reference

Bonome, T., Lee, J.Y., Park, D.C., Radonovich, M., Pise-Masison, C., Brady, J., i dr. (2005) Expression profiling of serous low malignant potential, low-grade, and high-grade tumors of the ovary. Cancer Research, 65(22): 10602
Fukumoto, M., Nakayama, K. (2006) Ovarian epithelial tumors of low malignant potential: Are they precursors of ovarian carcinoma?. Pathology International, 56(5): 233
McKenney, J.K., Balzer, B.L., Longacre, T.A. (2006) Patterns of stromal invasion in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): A reevaluation of the concept of stromal microinvasion. American Journal of Surgical Pathology, 30(10): 1209
Schem, Ch., Bauerschlag, D.O., Meinhold-Heerlein, I., Fischer, D., Friedrich, M., Maass, N. (2007) Benigne und Borderline-Tumoren des Ovars. Therapeutische Umschau, 64(7): 0369
Trimble, C.L., Trimble, E.L. (1994) Management of epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Gynecol Oncol, 55(3 Pt 2): S52-61
Twaalfhoven, F.C., Peters, A.A., Trimbos, J.B., Hermans, J., Fleuren, G.J. (1991) The accuracy of frozen section diagnosis of ovarian tumors. Gynecol Oncol, 41(3): 189-92