Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 19  
Back povratak na rezultate
Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo
2019, vol. 5, br. 2, str. 32-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/Oditor1902033Z


Fiskalna održivost makroekonomskog sistema članica Evropske unije
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja
cMinistarstvo zdravlja RS

e-adresa: aca@ekof.bg.ac.rs, nemanja.pantic@kg.ac.rs, milovan.rosic@gmail.com

Sažetak

Savremene države su okarakterisane budžetskim deficitima koji mogu stvoriti značajne probleme ako su prisutni u dugom roku. Težnja ovih država je usmerena ka smanjenju ovih deficita na što je moguće niži nivo ili u krajnjoj instanci na njihovom potpunom eliminisanju. Povećanje javnih rashoda sa jedne strane praćeno snižavanjem fiskalnih prihoda sa druge strane je kao posledicu aktiviralo neke od oblika nefiskalnih resursa. Nezaposlenost je veoma izazovan problem za savremene države, tako da sa aspekta budžetske potrošnje zauzima značajno mesto. Iz tog razloga je nephodno staviti akcenat na politiku podsticanja investicija, što i jeste slučaj u zemljama Evropske unije.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Đorđević D., Javne finansije, Privredna akademija, Novi Sad, 2017. str. 35
Harjula M., A guide to Europen Union funding for NGOs, Tony Venables, Aleksandar Resanović, European Action Citizen Service, Brussels, Center for peace Democracy Development, 2007, Belgrade
Jelčić B., Javne finansije, RRIF, Zagreb, 2001. str. 230
Kovačević, LJ., Kovacs, E. (2019), Change of employer and preservation of employment: Serbian experience in light of European law, 67(2), str. 102-127
Marković, M. (2015). Prilagođavanje agrarne politike Evropske unije novom okruženju. Ekonomika poljoprivrede, 62(4), 1031-1044
Milosavljević S., Pantelejić Đ., Međedović D. (2019). Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, 1(1), 7-14
Milošević, G., B. (2017), Faktori promena na tržištu radne snage Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 51(3-1), str. 713-733
Mićović S., Miletić J. (2019). Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, 1(1), 41-49
Peters G.B.,The Politics of Taxation, Blackwell, Cambridge, 2002. str. 95-97
Raičević B., Javne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 125
Simić N., Teuta K., Yang J. (2019). Regulatorni instrumenti održivog razvoja. Održivi razvoj, 1(1), 15-26
Stiglitz J., Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
Trošić, S., J., Višić, B., S., (2018). EU budget and budget of Serbia: Impact on Serbia's accession to the EU, Ekonomika preduzeća, str., 267
Van Horne J., Wachowicz J., Fundamentals of financing management, Data status, Beograd, 2007. 15. Dostupno na : https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-financestatistics/data/database, pristupljeno 10.06.2019