Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 3, str. 234-245
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1903234V


Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije
aUniverzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija
bUniverzitet odbrane u Beogradu, Škola nacionalne odbrane
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresa: milenkodz@telekom.rs

Sažetak

U radu se analizira vremenski interval od uvođenja poreza na dodatu vrednost do poslednjih relevantnih podataka koje je istaklo Ministarstvo finansija i Poreska uprava Republike Srbije. Istraživanjem se u radu istakla uloga poreza na dodatu vrednost u skupu instrumenta vođenja fiskalne politike, kao i rezultati na stabilnost srpske ekonomije do kojih se došlo fiskalnom konsolidacijom, uz perspektive i projekcije daljeg delovanja na koordinaciji poreskog sistema sa pravnom i poreskom regulativom Evropske unije.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Antić D. [2016]. Neutrality -assumption of the VAT system efficiency. Financing, No. 1, 7-13
Arsić M., Altiparmakov N. [2012]. Equity Aspects of VAT in Serbia: Current System and Possible Reforms. Fiscal Council - Republic Serbia FC Research Paper 11/01
Arsić, M., Ranđelović S., Nojković A. [2017]. Uticaj fiskalne politike na rast privrede Srbije. Ekonomska politike Srbije u 2017. godini, Ekonomski fakultet, Beograd, 11-39
Veselinović, P. [2010], Ekonomija. Univerzitet Singidunum, Beograd, 285-296
Vrežina S. [2017]. Kompleksnost regulative poreza na dodatu vrednost kao izvor kreativnog računovodstva -praktični aspekti. Škola biznisa, broj 2, 189-203
Karolak, A. [2012]. Adaptation process of a polish tax law to european union norms harmonization of a value added tax. Economics & Sociology, 4(1): 54-63
Kalaš, B., Milenković, N. [2017]. Uloga poreza na dodatu vrednost u ekonomiji Srbije. Ekonomika, 63(2), 69-78
Kalaš, B. Milošević, S. [2015]. Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, 2 (9), 213-234
Kovačević, L. [2017]. Srbija na korak bliže evropskom PDV. Megatrend revija, 14(2), 209-222
Labus, M., [2016]. Od fiskalnog prilagođavanja ka fiskalnoj optimizaciji. Ekonomika preduzeća, 64(1-2), 37-51
Narodna skupština. Zakon o porezu na dodatu vrednost. "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17
Ministarstvo finansija [2018]. Bilten javnih finansija 2017, broj 160, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2017]. Bilten javnih finansija 2016, broj 148, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2016]. Bilten javnih finansija 2015, broj 136, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2015]. Bilten javnih finansija 2014, broj 124, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2014]. Bilten javnih finansija 2013, broj 112, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2013]. Bilten javnih finansija 2012, broj 100, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2012]. Bilten javnih finansija 2011, broj 88, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2011]. Bilten javnih finansija 2010, broj 76, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2010]. Bilten javnih finansija 2009, broj 64, dostupno na www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija [2009]. Bilten javnih finansija 2008, broj 52, dostupno na www.mfin.gov.rs
Petrović, D., Radonjić, S., & Lacković, D. [2015]. Uspostavljanje održive stabilnosti javnih finansija Srbije - od smanjenja plata i penzija do smanjenja utaje PDV-a. Vojno delo, 67(2), 207-242
Popović D. [2012]. Poresko pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 431-471
Popović, D. [2015]. Usklađivanje pravila o mestu pružanja usluga u srpskom zakonu o porezu na dodatu vrednost sa poreskim pravom Evropske unije u funkciji fiskalne konsolidacije. Finansije, 1-6/15, 76-89
Poreska uprava [2018]. Porez na dodatu vrednost. dostupno na: http://www.poreskauprava.gov.rs
Radičić M., Raičević B. [2011]. Javne finansije - teorija i praksa. Data status, 1-284