Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2015, vol. 12, br. 1, str. 55-68
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/02/2016
Analiza performansi direktnih poreza u poreskom sistemu Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: marina.dj@ptt.rs

Sažetak

Direktni porezi predstavljaju veoma važnu grupu poreskih prihoda. Njihova glavna karakteristika je to što se odnose na ličnost poreskog obveznika i direktno pogađaju njegovu ekonomsku snagu. Oni predstavljaju stabilan i izdašan izvor prihoda budžeta jedne države. U cilju sagledavanja njihove uloge u poreskom sistemu Srbije, neophodno je posmatrati koji se ciljevi njihovom primenom mogu ostvariti. Namera zakonodavca je obezbeđenje sredstava za ostvarenje fiskalnih i vanfiskalnih ciljeva. Određivanje performansi direktnih poreza u poreskom sistemu Srbije može se izvršiti na osnovu kriterijuma pravičnosti, efikasnosti i izdašnosti. Cilj ovog rada je merenje performansi direktnih poreza u poreskom sistemu Srbije, radi donošenja što adekvatnijih zaključaka o njihovoj ulozi i značaju u obezbeđenju sredstava budžeta. Na taj način ukazaće se na potrebu reforme direktnih poreza u poreskom sistemu naše zemlje i na neophodnost smanjenja značaja indirektnih, odnosno poreza na potrošnju.

Ključne reči