Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 45  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2017, vol. 89, br. 3-4, str. 173-189
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 18/09/2018
doi: 10.5937/gakv1704173P
Creative Commons License 4.0
Ustavni položaj sudova u okviru organizacije vlasti normativni okvir - problemi normativnog i faktičkog karaktera
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Osnov i okvir analize su ustavna rešenja relevantna za položaj suda u ustavnom sistemu i međunarodni standardi koji se odnosa na ovu granu vlasti i njen položaj u ustavnom sistemu. Predmet analize su u prvom redu ustavna rešenja sadržana u poglavlju o sudskoj vlasti, ali i ustavne odredbe sadržane u drugim poglavljima Ustava, pre svega u poglavlju o ljudskim i manjinskim pravima, a koja su u tesnoj vezi sa zaštitom ljudskih i manjinskih prava, posebno sa sudskom zaštitom ovih prava. Kritički su analizirana ustavna rešenja koja se odnose na načelo podele vlasti, načelo nezavisnosti suda i odstupanja od ovog načela koja se odnose na položaj suda i položaj sudija, načelo legaliteta, načelo jedinstva sudskog sistema, načelo javnosti kao i načelo materijalne samostalnosti.

Ključne reči

podela vlasti; sud; status sudija; nezavisnost; legalitet; jedinstvo sudskog sistema; javnost; materijalna samostalnost