Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 2, str. 145-158
Promena komunikacijske paradigme u obrazovanju novinara
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresazoran.jevtovic@filfak.ni.ac.rs, tatjana.vulic@filf
Projekat:
Civilno društvo i religija (MPNTR - 179008)

Ključne reči: novinarstvo; globalizacija; internet; promena komunikacijske paradigme; nova publika; medijsko obrazovanje
Sažetak
U dobu komunikacijskog blagostanja, nastalog otkrićem interneta i brojnih digitalnih platformi, značajno su promenjene metode, tehnike i veštine profesionalnih komunikatora, što zahteva i odgovarajuću kritičku analizu postojećih kurikuluma i praksi obrazovanja novinara. Predmet istraživanja usmeren je na transformacije karaktera i smisla informacija jer su se i medijske vesti premodelirale u servise društvene samopromocije, pri čemu digitalni formati, forsirajući broj algoritmova, lajkova, komentara i reakcija, podstiču senzacionalizam u tražnju tabloidnih sadržaja. Romantična predstava o traganju, pripremanju i oblikovanju informacija kao nosioca istinitih značenja, s društvenom komercijalizacijom, raspala se u duhu posesivnog neoliberalnog poretka, pri čemu je medijske sadržaje pretvorila u jeftinu robu, koja svoju vrednost svakodnevno proverava na sve većem i banalizovanijem tržištu. Cilj autora je da dokažu kako s novim medijima raste mogućnost usmeravanja poruka, dok višekanalna i multimodalna komunikacija unutar auditorijuma podstiču persuazivni proces. Novi protokoli komuniciranja, utemeljeni na merilima klikstrim potrošnje i konvergentnim digitalnim tehnologijama, traže i novo obrazovanje za medije, ali se to u našoj akademskoj praksi sporo uočava.
Reference
Bjelica, M., Jevtović, Z. (2006) Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Castells, M. (2000) Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura; Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden Marketing
Dahlgren, P. (2010) Charting the evolution of journalism: The horizont of democracy. Medijske studije, 1(1-2), str. 3-16
Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A., Paulussen, S., Singer, J.B., Vujnovic, M. (2008) Participatory journalism practices in the media and beyond. Journalism Practice, 2(3): 326-342
Đurić, D. (1992) Postati i ostati novinar. Beograd: Institut za novinarstvo
Habermas, J. (2007) Politička komunikacija u medijskom društvu. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, 5
Jevtović, Z., Vulić, T. (2018) Promena novinarske prakse i teorija medija. DHS, 6-7
Kunczik, M., Zipfel, A. (1998) Uvod u publicističku znanost i komunikologiju. Zagreb: FES
Labudović, B. (2007) Niklas Luman kao komunikolog - masmediji i javnost u opštoj teoriji društvenih sistema. CM, časopis za upravljanje komuniciranjem, 4, (II),89-110
Malović, S. (2005) Osnove novinarstva. Zagreb: Golden Marketing
Miletić, M. (2005) Obrazovanje novinara u Srbiji. Kultura polisa, 2/3
Milivojević, S., Radojković, M., i dr. (2011) Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka - Centar za medije i medijska istraživanja
Milojević, A. (2015) Promena uloge profesionalnih komunikatora u informacionom društvu. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Nedeljković, M. (2003) Novinarstvo. Beograd: ALU
Nuhanović, A. (2005) Demokratija, mediji, javnost. Sarajevo: Promokult
Radojković, M. (2011) Socijalno-ekonomski položaj novinara. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 20, str. 21-39
Ruhl, M. (2008) Kommunikationskulturen der Weltgesellschaft. Theorie der Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
Schudson, M., Anderson, C. (2008) Objectivity, professionalism, and truth seeking in journalism. New York: Routledge, pp. 88-101
Severin, W.J., Tankard, J.W. (1988) Communication theories: Origins, methods and uses in the mass media. New York: Longman
Slavković, D. (1988) Biti novinar. Beograd: Naučna knjiga
Stiglic, E.Dž. (2002) Beograd: Protivrečnosti globalizacije, SBM-h. Beograd: SBM-h
Valić-Nedeljković, D. (2010) Obrazovanje novinara u Srbiji - trebaju li nam obrazovani ili... ?. MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, 4/7
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
Witschge, T., Nygren, G. (2009) Journalistic Work: A Profession Under Pressure?. Journal of Media Business Studies, 6(1): 37-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gufv1802145J
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka