Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2018, vol. 12, br. 2, str. 97-104
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/timsact12-16390
Creative Commons License 4.0
Karakteristike promena u karate sportu
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: milan.nesic@tims.edu.rs

Sažetak

Uzroci organizacionih promena u sportu uslovlјeni su promenama u eksternom i internom okruženju. Iz tog razloga, osnovni cilј organizacionih promena u karate sportu treba da bude preoblikovanje sportske (karate) organizacije tako da se omogući istovremeno postizanje „spolјašnjeg i unutrašnjeg sklada”, odnosno da se pobolјšaju ukupne organizacione performanse (bez obzira na to da li je reč o klubu ili savezu) koje će imati odgovarajući kapacitet efikasnog i efektivnog prilagođavanja promenama u okruženju. Jedna od promena koja se u okruženju karate sporta može smatrati tipom radikalne promene jeste odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da se karate, obuhvaćen organizacionim konceptom Svetske karate federacije, uvrsti u program Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. To je značajan činilac koji usmerava promene u sistemu karate sporta kod nas (u Srbiji, odnosno Vojvodini). Stoga se u ovom kontekstu pred karate u Vojvodini postavlja uobičajena menadžerska dilema u vezi sa periodom i načinom započinjanja promena, odnosno odgovora na pitanje – kako početi. Svaka organizacija ili pojedinac, shodno okruženju i kontekstu obima promene, reaguje na različite načine. Drugim rečima, svaka autentičnost promene uslovlјena je „propusnom moći“ većeg broja unutrašnjih i spolјašnjih elemenata karate organizacije. Zbog toga se suštinska pretpostavka za pravilan odgovor na postavlјeno pitanje nalazi u kvalitetnoj i odgovornoj međusobnoj saradnji lјudi u organizacijama. Ta saradnja se zasniva i na testiranju različitih ideja, komunikaciji koja je u funkciji konstruktivne rasprave o problemima, kreiranju autentičnih (sopstvenih) modela promena i donošenju odgovarajućih strategija. Jedan od prvih koraka u strategijskom usmeravanju promena u karateu svakako je studiozna i detaljna analiza okruženja karate sporta.Ovaj rad se u osnovi bavi kraćom teorijskom analizom i eksplikacijom osnovnih činilaca koji su odredili dosadašnji razvoj karatea u Vojvodini kao pretpostavkom (hipotetskim okvirom) za buduće kompleksnije analize okruženja karate sporta koje su neophodne u pripremi i donošenju strategijskih dokumenata razvoja karatea kao olimpijskog sporta.

Ključne reči

promene; karate; olimpijski sport; KSV

Reference

*** (2017) Karate Savez Vojvodine. Preuzeto 15. novembra 2017. godine sa Karatevojvodina: http://www.karatevojvodina.org.rs/ NASLOVNA/naslovna.htm
Adižes, I. (2008) Upravljanje promenama. Novi Sad: ASEE
Nešić, M. (2008) Sport i menadžment. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Nešić, M., Radoš, L. (2011) Osnove modela projekta 'karate kao bazični sport'. u: XI međunarodni naučno-stručni simpozijum 'Nauka i karate sport', Novi Sad, Zbornik radova, 69-77
Nešić, M., Fratrić, F., Srdić, V. (2013) Činioci uticaja na modelovanje procesa promena u sportu. Sportske nauke i zdravlјe, 3(1): 64-73