Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 3, str. 227-239
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/07/2015
Razlike između karatista različite takmičarske orijentacije u rezultatima specifičnih motoričkih testova
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: izetkahrovic@live.com

Sažetak

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlika između karatista različite takmičarske orijentacije u rezultatima specifičnih motoričkih testova. Uzorak ispitanika činili su karatisti muškog pola (37 u borbama, 23 u katama i 19 koji se takmiče u obe discipline, ukupno 79) hronološke starosti 12 do 14 godina. Za procenu specifičnih motoričkih sposobnosti primenjeno je 6 testova (Gjaku zuki (GZ), Oi zuki (OZ), Mae geri (MG), Kizami zuki iz garda (KZG), Gjaku zuki iz garda (GZG) i Mavaši geri iz garda (MVGG)), u kojima su kandidati prikazivali izabrane reprezentativne tehnike. Prikupljeni podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko statističkim metodama, na način da daju odgovor na postavljenu hipotezu. Dobijeni rezultati pokazuju da takmičari orijentisani na kate imaju najslabije rezultate, a da je faktor takmičarsko usmerenje bio je značajan kod svih testova. Najbolje rezultate u skoro svim testovima pokazali ispitanici koji još uvek nisu definitino takmičarski usmereni prema jednoj disciplini i takmiče se i u katama i borbama. Rezultati obrade podataka pokazali su da postoje značajne razlike u skoro svim testovima, a posebno su značajne u starijim uzrastima, na osnovu čega konstatujemo da je hipoteza o postojanju značajne razlike između karatista različite takmičarske orijentacije u rezultatima specifičnih motoričkih testova, potvrđena u potpunosti.

Ključne reči

karate; kate; borbe; takmičarska selekcija