Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Baština
2012, br. 33, str. 47-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Istorijsko-dokumentarna proza 'Kumanovo pre i za vreme rata 1912. godine' Janićija Popovića
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresa: suncicademc@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Delo Janićija Popovića prepoznaje se kao jedinstven glas s početka 20-og veka, čiji je cilj da realno prikaže svet Starosrbijanaca i Kosovaca, sa svim detaljima drušvene zbilje; teško vreme pod turskom okupacijom, kao i pod teretom albanizma na Kosovu. Naglašena osobina Popovićevog dela je u prikazivanju života Srba pod pritiskom muslimana, Albanaca, pre svega. Ima i priča iz usmenog predanja ili lično svedočenje događaja Janićija Popovića. Sa ove distance bitno je sećanje na Kumanovsku bitku (1912), o kojoj Janićije Popović, kao svedok i učesnik, piše. U pitanju je faktografska, istorijsko-dokumentarna proza kojom Popović osvetljava stanje nemira i strepnje. Ovo delo na najautentičniji način ostavlja pečat vremena ropstva, stradanja opšteg i ličnog, borbe za oslobođenjem, ali i dana kada je dočekana sloboda.

Ključne reči

književno delo; Kosovo; Južna Srbija; faktografka proza; istoričnost; Kumanovska bitka

Reference

Andrić, I. (1981) Prokleta avlija. Beograd: Prosveta
Jovanović, B. (2008) Prkos i inat - etnopsihološke studije. Beograd: Zavod za udžbenike
Košničar, S.M. (2012) Interakcija kultura u Andrićevoj prozi s aspekta semiosfere. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, sv.2, 41, Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti
Milošević, N. (1992) Ima li istorija smisla?. Priština: Grigorije Božović
Popović, J. (1913) Kumanovo - pre i za vreme rata 1912. god. Beograd: Štamparija K. Gregorića i druga
Samardžić, R. (1981) Andrić i istorija. Beograd: Zadužbina Ive Andrića