Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2010, br. 12, str. 111-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Književno delo kao osnovna pretpostavka vaspitno-obrazovnog rada i humanizacije mladih naraštaja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: miomil@beotel.rs

Sažetak

Književnost je humanistička disciplina i univerzalni oblik komunikacije u svim oblastima ljudskog života, pa i u procesu vaspitanja i obrazovanja mladih naraštaja. Književno delo je produkt iskonske čovekove potrebe za lepim i korisnim i nezaobilazni fenomen u svim oblicima nastave, u procesu izgrađivanja učenikove ličnosti. Pri tumačenju umetničkog teksta fenomen estetike nije pitanje samo teoretičara, estetičara i filozofa, već i važno pitanje vaspitno-obrazovnog rada i opšte humanizacije društva. Vaspitno-obrazovni rad je posebno usmerena delatnost, višestruko markiranih ciljeva u procesu podizanja mladih naraštaja, u razvijanju njihove ličnosti, opštih, saznajnih i stvaralačkih sposobnosti, moralnih vrlina i voljnih navika. Recepciju umetničkog dela valja ostvarivati na relaciji pisac - čitalac - delo, dakle, u funkciji stalnog produbljivanja i bogaćenja duhovnog života deteta i opšte humanizacije njegove ličnosti.

Ključne reči

Reference

Deretić, J.I. (1983) Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit
Erazmo, R. (1955) Pohvala ludosti. Beograd: Kultura
Hromadžić, A. (1963) Dečji pisci o sebi. Sarajevo: Veselin Masleša
Ingarden, R. (1971) O saznavanju književnog umetničkog dela. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Komenski, J.A. (1967) Velika didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Milinković, M. (1999) Horizonti detinjstva - ogledi i studija iz književnosti za decu. Užice: Učiteljski fakultet
Petrović, T. (2008) Istorija srpske književnosti za decu. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Prelević, R. (1978) Poetika dečje književnosti. Mostar: Prva književna komuna
Ruso, Ž. (1925) Emil ili o vaspitanju. Beograd: Rajković i Ćurković
Šijan, D. (1975) Savremeni dječji pisci Jugoslavije. Zagreb: Stylos
Vajnrih, H. (1978) U prilog jednoj istoriji književnosti. u: Maricki Dušanka [ur.] Teorija recepcije u nauci o književnosti, Beograd: Nolit