Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 90  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 2, br. 3, str. 115-128
Književna projekcija raspada Jugoslavije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik, Srbija

e-adresaandrejevic03@gmail.com
Sažetak
Istraživanje poetološko-kulturnog značaja književnosti od poslednje decenije XX veka do danas u kulturološkom kontekstu može se osloniti, osim na socijalnu, istorijsku i antropološku sferu, i na opštu kulturu sećanja. Literarna projekcija raspada Jugoslavije u ovom slučaju obuhvata poslednje tri decenije razvoja srpske literature. U radu je primenjen interdisciplinarni pristup tumačenju, shodno autorskim aspektima, a osnovni teorijski okvir čine tačke gledišta likova koji monološki ili u okviru drugih narativnih formi literarnog diskursa, artikulišu svoj stav o tragičnim lomovima po državu, porodicu, biće. Odabrani prozni iskazi čine strukturno-poetičke i semantičko-aksiološke poruke različitih autora i likova. Uključeno je dvadesetak romana svih autorskih generacija koji su manje ili više prostora posvetili problematici poslednjeg građanskog rata na Balkanu. Modelom citatnosti karakteristične za temu, suprotstavljeni su različiti subjektivni stavovi likova, ideološki obojeni ili politički korektni. Odlomci su birani isključivo po vrednosnim kriterijumima. Pisci intenzivnije, slobodnije i emotivnije reaguju na tragičnu stvarnost i ratnu apokalipsu. Njihove literarne projekcije mogu se svrstati u angažman kritičkih intelektualaca koji nisu ni izazvali ni učestvovali u tragičnim istorijskim događajima. Dakle, literarni diskurs, ma kako politiziran ili čak subverzivan, u književnom tekstu nije politički diskurs. Pisci se ne bave dokumentarnim mimezisom, već umetničkom projekcijom stvarnosti i literarnom transformacijom realnosti u nekoj vrsti novog istorizma, kako veli Grinblat. Po Deridinoj teoriji razlike, svaki pisac izražava različito prisustvo u svetu. Tako srpski pisci raspad Jugoslavije i njegove posledice tri decenije posle, stvaralački tumače na autentičan, jedinstven i specifično relevantan način, dragocen ne samo za istoriju književnosti nego i za istoriju uopšte i socijalni kontekst našeg hronotopa.
Reference
Avramović, Z. (2016) Writers and politics in Serbian culture from 1804 to 2014. Novi Sad: Pravoslavna reč, [In Serbian]
Bazdulj, M. (2015) The square root of life. Belgrade: Laguna, In Serbian
Bratić, R. (2008) Author and document. Bileća: Prosvjeta, In Serbian
Damjanović, R. (2016) I will swim forever. Novi Sad: Prometej, In Serbian
Demić, M. (2012) A returner's requiem. Zrenjanin: Agfora, In Serbian
Drašković, V. (2015) Jesus' memoirs. Belgrade: Laguna, In Serbian
Jović, B. (2020) The great deception: How Serbs lost a century. Belgrade: Službeni glasnik
Kapor, V. (2014) One walks through memories as in moonlight. Novi Sad: Agora, In Serbian
Kecmanović, V. (2008) The cannon was hot. Belgrade: Viaprint, In Serbian
Kecmanović, V. (2015) Solitude. Belgrade: Laguna, In Serbian
Kekanović, D. (2013) The heart of the boar. Belgrade: SKZ, In Serbian
Kuljić, T. (2006) The culture of memory. Belgrade: Čigoja, In Serbian
Marojević, I. (2020) The remains of the world. Belgrade: Dereta, In Serbian
Nenadić, D. (1999) Hurricane. Belgrade: Narodna knjiga, In Serbian
Nikolić, D. (2002) Autumn silk. Belgrade: Narodna knjiga, In Serbian
Radulović, J. (2008) From Saint Marina to Mary Magdalen. Belgrade: Evrogunti, In Serbian
Sarić, P. (2008) Sara. Belgrade: SKZ, In Serbian
Selenić, S. (2009) Premeditated murder. Belgrade: Laguna, In Serbian
Stevanović, V. (2019) Cobwebs. Belgrade: Službeni glasnik, In Serbian
Stoiljković, D. (2020) Neon blues. Belgrade: Laguna, In Serbian
Toholj, M. (2010) Bells for three men. Belgrade: SKZ, In Serbian
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/napredak2-35161
primljen: 30.11.2021.
prihvaćen: 06.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka