Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 90  
Back povratak na rezultate
2020, br. 168, str. 112-132
Imaginarni protagonisti frazema savremenog italijanskog jezika
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za romanistiku, Srbija
Sažetak
Cilj ovog rada je da predstavi imaginarne ličnosti iz dela pisane ili usmene književnosti, koje su zbog svog haraktera, specifičnih okolnosti i događaja, učinjenog ili izrečenog našle svoje mesto u italijanskim ustaljenim izrazima. Većina analiziranih likova u ovom radu je izmišljena, dok se za neke vezuju naj - raznovrsnije priče i legende, uglavnom nejasnog porekla. Tvorac analiziranih likova je individualan i poznat subjekat, ako je reč o književnom delu kao izvoru iz kojeg su preuzeti, ali stvoritelj ovih likova može biti i kolektivan, te samim tim nepoznat subjekat, koji je dugo stvarao karakteristike svojih protagonista u okviru narodne fantastike, mitova i legendi, gradeći vremenom nove varijante i značenja. Iako predmet istraživanja ovog rada čine frazemi savremenog italijanskog jezika, kada je reč o ovim jezičkim oblicima ne možemo govoriti o savremenosti u užem smislu. Naime, zbog ustaljenosti ovi izrazi predstavljaju svojevrsnu starinu, prenošenu generacijama kroz vreme i prostor, te ćemo smatrati savremenim one frazeme koji se po obliku i značenju prepoznaju u jeziku i govoru 20. i 21. veka, a ekscerpiraćemo ih iz opštih i frazeoloških rečnika i zbirki.
Reference
Ariosto, L. (1954) L'Orlando Furioso. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi Editore
Astolfi, G.F. (1642) Della officina istorica. Venezia: Per li Turrini
Battisti, C., Alessio, G. (1952) Dizionario etimologico italiano. Firenze: Barbèra, Vol. III
Blatešić, A. (2007) Italijanske poslovice kao frazeološki i prevodilački problem. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filološki fakultet, magistarski rad
Blatešić, A. (2016) Personaggi storici, mitici ed immaginari nella fraseologia e paremiologia italiana. u: Quaestiones romanicae: Atti del Convegno CICCRE Comunicazione e cultura nella Romania europea, Universitatea de Vest din Timisoara, IVa edizione
Boiardo, M.M. (1951) L'Orlando innamorato. u: Orlando innamorato: Sonetti e canzoni, Torino: UTET
Bologna, C. (1993) Tradizione e fortuna dei classici italiani. Torino: Einaudi, vol. I
Cherubini, F. (1843) Vocabolario milanese-italiano. Milano: dall'Imp. Regia Stamperia, Vol. IV
Collodi, C. (1948) Le avventure di Pinocchio. u: Opere, Firenze: Le Monier
Cortelazzo, M., Zolli, P. (1979) Il nuovo etimologico: Dizionario etimologico della lingua italiana. Bologna: Zanichelli Editore
Devoto, G. (1985) Avviamento all'etimologia italiana: Dizionario etimologico. Milano: Mondadori
Franceschi, T. (2004) La formula proverbiale. u: Boggione V., Massobrio L. [ur.] Dizionario dei proverbi, Torino: UTET
Goldoni, C. (2011) Il servitore di due padroni. Venezia: Marsilio Editori
Guazzotti, P., Oddera, M.F. (2006) Il grande dizionario dei proverbi italiani. Bologna: Zanichelli editore
Klajn, I. (1996) Italijansko srpski rečnik. Beograd: Nolit
Kovecses, Z. (2010) Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press, second edition
Lapucci, C. (2007) Dizionario deiproverbi italiani. Firenze: Le Monnier
Mordeglia, C. (2010) Dalla favola al proverbio, dal proverbio alla favola: Genesi e fortuna dell'elemento gnomico fedriano. u: Lelli E. [ur.] Philologia antiqva, Pisa-Roma: Fabrizio Serri Editore, 3
Mršević-Radović, D. (2008) Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Pittano, G. (2004) Frase fatta capo ha. Bologna: Zanichelli editore
Pollidori, O.C. (2002) Per la storia del detto Le gambe fanno giacomo giacomo. u: L 'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze: Le Lettere, XII
Potić, D. (2007) Poetika otklona - Šarl Pero i braća Grim - počeci umetničke bajke. Nasleđe, Kragujevac, vol. 4, br. 6, str. 99-110
Quartu, M., Rossi, E. (2018) Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. Milano: Hoepli Editore
Simić, R. (2001) Opšta stilistika. Beograd: Jasen
Torresani, S. (1990) Invito alla lettura di Carlo Goldoni. Milano: Ugo Mursia Editore
Vulović, N. (2015) Srpska frazeologija i religija - lingvokulturološka istraživanja. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Weinstein, D. (2011) Savonarola the Rise and Fall of a Renaissance Prophet. New Haven, CT: Yale University Press
Zingarelli, N. (1996) Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, str. 2144
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2068112B
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka