Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 1, str. 41-52
O kvantnoj kriptografiji
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za sport, Beograd, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM, Srbija

e-adresastevo.jacimovski@kpu.edu.rs
Projekat:
Dizajniranje i modelovanje specifičnih osobina nanostrukturnih uzoraka (MPNTR - 171039)
Inoviranje forenzičkih metoda i njihova primena (MPNTR - 34019)
Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine (MPNTR - 32008)

Sažetak
Krajem dvadesetog veka čovečanstvo je ušlo u eru informacionih tehnologija. IT industrija, koja se bavi proizvodnjom, obradom, skladištenjem i prenosom informacija, postala je sastavni deo globalnog ekonomskog sistema, potpuno nezavisan i prilično značajan sektor privrede. Zavisnost savremenog društva od informacionih tehnologija je toliko velika da propusti u informacionim sistemima mogu dovesti do značajnih incidenata. Telekomunikacije su ključna industrija informacionih tehnologija. Međutim, informacije su tokom transporta veoma osetljive na razne vrste zloupotreba. Jedinice za skladištenje i obradu podataka mogu biti fizički zaštićene od nedobronamernih, što se ne može reći za komunikacione linije koje se protežu na stotine ili hiljade kilometara i koje je gotovo nemoguće zaštititi. Stoga je problem zaštite informacija u sferi telekomunikacija veoma značajan. Kriptologija kao nauka i posebno njen deo kriptografija upravo se bave ovom problematikom. Kvantna kriptografija je relativno novija oblast koja se bavi obezbeđenjem sigurne komunikacije između pošiljaoca i primaoca informacije, koristeći zakone kvantne fizike. Cilj rada je da se upoznamo sa principima kvantne distribucije ključa za kodiranje informacija i osnovnim problemima koji se javljaju pri njegovoj realizaciji.
Reference
Bennett, C. (1992) Quantum cryptography using any two nonorthogonal states. Physical Review Letters, 68(21), 3121-3124
Bennett, C.H., Brassard, G. (2011) Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. u: IEEE Int. Conf. Computers, Systems and Signal Processing, Proc, Bangalore, India, 175-179
Čisar, P. (2015) Opšti aspekti kvantne kriptografije. Info M, vol. 14, br. 54, str. 37-42
Dugić, M. (2009) Osnove kvantne informatike i kvantnog računanja. Kragujevac: PMF
Einstein, A., Podolsky, B., Rosen, N. (1935) Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?. Physical Review, 47(10), 777-780
Ekart, A. (1991) Quantum cryptography based on Bell's theorem. Physical Review Letters, 67(6), 661-663
Hajzenberg, V. (1974) Fizika i metafizika. Beograd: Sazvežđa
Ijačić, S. (2014) Primena kvantne mehanike u kriptografiji, kvantno računarstvo i postkvantni šifarski sistemi. Beograd: Univerzitet Singidunum, Master rad
Jaćimovski, S., Šetrajčić, J. (2016) Physical fundamentals of quantum cryptography: Archibald Reiss days. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 276-292
Jakuš, M. (2004) Kvantna kriptografija. Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computation, http://os2.zemris.fer.hr/kvant/2004_jakus
Kilin, S.Â., Horoško, D.B., Nizovcev, A.P. (2007) Kvantovaâ kriptografiâ: Idei i praktika. Minsk: Belaruskaâ navuka
Markagić, M.S. (2012) Protokoli i pravci razvoja kvantne kriptografije. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 1, str. 250-265
Picek, S., Golub, M. (2009) Kvantna kriptografija - razvoj i protokoli. u: Information Systems Security, Proceedings, Opatija: MIPRO, 122-127
Rumâncev, K.E., Golubčikov, D.M. (2009) Kvantovaâ svâz' i kvantovaâ kriptografiâ. Taganrog: TTI ÛFU
Shor, P. (1994) Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. u: 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, Proceedings, Los Alamos: IEEE Computer Society, 124-134
Stipčević, M. (2003) Kvantna kriptografija. http://www.irb.hr/users/stipcevi/download/fer/171203.pdf
Vedral, V. (2014) Dekodiranje stvarnosti. Beograd: Laguna
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/ZBK1901043J
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka