Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2019, vol. 20, br. 1, str. 81-83
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.1515/SJECR-2016-0056
Neurofiziološko merenje kognitivnih disfunkcija kod bolesnika sa multiplom sklerozom
Klinički centar Kragujevac, Klinika za neurologiju + Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

Sažetak

Oštećenje kognitivnih funkcija se javlja u visokom pro-centu u svim formama multiple skleroze nezavisno od fi zičke onesposobljenosti. Usporavanje brzine procesuiranja infor-macija je jedna od najtežih i najčešće pominjanih, ali tu spadaju i oštećenje pamćenja, pažnje i egzekutivnih funkcija. Kognitivni potencijali kasnih latenci (ERP) su mnogo objek-tivnije sredstvo za evaluisanje kognitivnog funkcionisanja. Različite vrste imunomodultaornih terapija koje se koriste kod relapsno-remitetne forme multiple skleroze mogu imati uticaj na rezultate ERP. ERP nalazi mogu otkriti subkliničke promene i obezbediti važne informacije o kognitivnim ošte-ćenjima u bolesnika sa multiplom sklerozom.

Ključne reči