Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2014, vol. 62, br. 1, str. 205-222
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 18/05/2015
doi: 10.5937/AnaliPFB1401205D
Vanbračne zajednice - kanonskopravna perspektiva
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresa: zdevrnja@bfspc.bg.ac.rs

Sažetak

U drugoj polovini HH veka u porastu je broj vanbračnih zajednica. Istovremeno se smanjuje interesovanje mladih za brak kao tradicionalan oblik životnog saživljavanja. Crkva pokušava da uspostavi dijalog sa savremenim čovekom i njegovom izmenjenom intimnom i socijalnom praksom. Očigledna je potreba da obnovljenim bogoslovskim procenjivanjem Crkva prevrednuje svoj odnos prema vanbračnim zajednicama kao do sada nedovoljno kanonski i pastirski promišljenim iskustvom.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Osnovi socijalnog učenja Katoličke crkve. Beograd: Beogradska nadbiskupija, § 227
*** Concerning marriage: The Emperor Justinian to demosthenes, praetorian prefect. u: Codex Iustiniani, book V, Title IV, 23
Aleksandrijski, T. Kanon 11
Antiohijski, I. Poslanica Polikarpu. 5, 2
Augustine On marriage and concupiscence. book I, chapter 11(X)
Augustine On genesis. book IX, chapter 7
Barlow, A., Duncan, S., James, G., Park, A. (2005) Cohabitation, marriage and the law: Social change and legal reform in the 21st century. Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing, 86
Cochrane, M.G. (2010) Do we need a cohabitation agreement?. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd, 75-104
Devrnja, Z. (2009) Novozavetno poimanje braka. u: Crkvene studije, Niš: Centar za crkvene studije, 6
Devrnja, Z. (2010) Bračna pravila - kritički osvrt i komentari. u: Srpska teologija danas, Beograd: ITI-PBF, 2009, 350-359
Draškić, M. (1987) Vanbračna zajednica - građansko pravna dejstva zajedničkog života izvan braka. BU: Pravni fakultet, doktorska teza, 205
Đurović, L. (1994) Porodično pravo. Beograd: Nomos, 92
Ellwood, C.P. (1930/1979) The Roman law of marriage. Oxford-Aalen: Scientia Verlag, 62
Janjić-Komar, M., Korać, R., Ponjavić, Z. (1995) Porodično pravo. Beograd: Nomos
Kavasila, N. (2002) O životu u Hristu. u: Dušanov zakonik, Novi Sad: Beseda, 122, §.2
Kiernan, K. (2002) Cohabitation in Western Europe: Trends, issues, and implications. u: Booth Alan, Crouter Ann C. [ur.] Just Living Together: Implications of Cohabitation for Children, Families, and Social Policy, Mahwah, NJ, USA: Pennsylvania State University, 3
Landale, N. Contemporary cohabitation: Food for thought. ibid. 35
Lind, G. (2008) Common Law Marriage and Cohabitation Law. u: Common Law Marriage, Oxford University Press, str. 781-870
Mladenović, M.V. (1991) Porodično pravo u Jugoslaviji. Beograd: Službeni list SFRJ
Panov, S. (2010) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Panov, S. (2013) Duhovni i svetovni brak u Srbiji. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 96
Stanojević, O. (1990) Rimsko pravo. Beograd: Nomos
Tertullian To his Wife (Ad uxorem). book 2, chapter 8
Tertullian On exhortation to chastity. chapter 6
Tiziana, N. (2008) Cohabitation, Family and Society. New York: Routledge, 3-5