Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Medicinski časopis
2017, vol. 51, br. 3, str. 98-100
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 01/03/2018
doi: 10.5937/mckg51-15790
Primena Color Doppler ultrazvuka u praćenju efekta redukcije transjugularnog portosistemskog šanta zbog hepatične encefalopatije - prikaz slučaja
Vojnomedicinska akademija, Institut za radiologiju, Beograd

e-adresa: duloviic@gmail.com

Sažetak

Transjugularni portosistemski šant (TIPS) jeste procedura interventne vaskularne radiologije koja predstavlja metodu izbora za smanjenje tegoba kod pacijenata s portnom hipertenzijom. Međutim, kod jednog broja pacijenata kao kasna komplikacija javlja se hepatična encefalopatija (HE), te je neophodno smanjiti protok kroz šant redukcijom lumena. Kod ovakvih bolesnika Color Doppler ultrazvukom (CDUZ) možemo utvrditi protok kroz šant, pre redukcije lumena i nakon nje. Prikazana je pacijentkinja kod koje se nakon plasiranja TIPS-a javila HE i kod koje je izvršeno redukovanje lumena. Efekti procedure praćeni su CDUZ-om. CDUZ kao jednostavna i neinvazivna metoda, s visokom stopom specifičnosti i senzitivnosti, adekvatna je radiološka metoda kojom se mogu pratiti bolesnici s TIPS-om, odnosno efekti redukcije lumena šanta.

Ključne reči

portosistemski šant; transjugularni intrahepatični; hepatična encefalopatija; ultrazvuk; Dopler; kolor

Reference

Brkljačić, B. (2000) Dopler krvnih žila. Zagreb: Medicinska naklada
Casadaban, L.C., Parvinian, A., Minocha, J., Lakhoo, J., Grant, C.W., Ray, C.E., Knuttinen, M. G., Bui, J.T., Gaba, R.C. (2015) Clearing the Confusion over Hepatic Encephalopathy After TIPS Creation: Incidence, Prognostic Factors, and Clinical Outcomes. Digestive Diseases and Sciences, 60(4): 1059-1066
Colombato, L. (2007) The Role of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) in the Management of Portal Hypertension. Journal of Clinical Gastroenterology, 41(Supplement 3): S344-S351
Krishnamoorthy, T. L., Taneja, M., Chang, P. E. (2014) Symptomatic hepatic hydrothorax successfully treated with transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)-role of titration of portosystemic gradient reduction to avoid post-TIPS encephalopathy. Clinical Case Reports, 2(3): 93-97
Qin, J. (2013) Clinical effects and complications of TIPS for portal hypertension due to cirrhosis: A single center. World Journal of Gastroenterology, 19(44): 8085
Rossle, M., Gerbes, A. L. (2010) TIPS for the treatment of refractory ascites, hepatorenal syndrome and hepatic hydrothorax: a critical update. Gut, 59(7): 988-1000