Metrics

  • citations in SCIndeks: [3]
  • citations in CrossRef:[3]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:118
  • full-text downloads in 30 days:59

Contents

article: 1 from 9  
Back back to result list
2018, iss. 39, pp. 123-138
Effect of labour market changes on HR functions
aUniversity of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business, Debrecen, Hungary
bNational University of Public Service, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Budapest, Hungary
cUniversity of Debrecen, Faculty of Economics and Business, Debrecen, Hungary

emailheder.maria@econ.unideb.hu, szabo.szilvia@uni-nke.hu, dajnoki.krisztina@econ.unideb.hu
Project:
Supported by the ÚNKP-17-3. New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities

Abstract
Simultaneously with social, economic transformation, management of the human factor in the world of labour has become increasingly important. People as resources are essential for the effective management of every company; the changing environment requires rational management of resources. The impact of changes within the labour market observed in our time is the strongest on the field of human resource management. The importance of effective workforce management has increased considerably, which raised the significance of human resource professionals and their activities and demanded a certain change in attitude. The impact of globalisation and the lack of workforce and talent also affected the development of HR functions. Besides so-called conventional functions appearing in every organisation irrespective of its organisational size and activity, new areas of activity have been constantly emerging over the past decades, responding to changes in macro-and micro-environment. In our present study, we highlight the characteristics and significance of HR branding, retention, knowledge, competence, talent and flow management from amongst the new trends.
References
*** (2001) Felnőttképzési törvény. évi CI. Törvény a felnőttképzésről. V. Rész, 29. §, 10. pont, https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0100101.TV
*** (2002) Key competencies: A developing concept in general compulsory education: The information network on education in Europe. Brussels: Eurydice
Allen, D.G. (2008) Retaining talent: A guide to analyzing and managing employee turnover. Alexandria, USA: SHRM Foundation, 57, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Retaining-Talent.pdf
Ambler, T., Barrow, S. (1996) The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3): 185-206
Ash, R.A., Levine, E.L. (1985) Job applicant training and work experience evaluation: An empirical comparison of four methods. Journal of Applied Psychology, 70(3): 572-576
Bencsik, A., Juhász, T. (2018) Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(1): 30-39
Berde, Cs., Dajnoki, K. (2007) A humánerőforrás gazdálkodás jelentősége és tevékenység területei. in: Dajnoki K., Berde Cs. [ed.] Humánerőforrás gazdálkodás és vezetés, Budapest: Szaktudás Kiadó Ház Rt, pp. 7-16
Bersin, J. (2008) How talent management changes HR. http://blog.bersin.com/how-talent-management-changes-hr, 01.06.2018
Campion, M. A., Cheraskin, L., Stevens, M. J. (1994) Career-related antecedents and outcomes of job rotation. Academy of Management Journal, 37(6): 1518-1542
Canton, J. (2013) Global futures forecast 2013: The top trends that will shape the coming year. Institute for Global Futures
Csedő, Cs., Frajna, P.A., Horváth, A., Kolbe, T., Kovács, T., Poór, J. (2016) Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben 2016. Budapest: Kutatásizárójelentés, 25
Dajnoki, K. (2014) Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-alföldi Régióban. in: Közép-Európai Monográfiák, Szeged: Egyesület Közép-Európa Kutatására, 142, No. 12
Deloitte (2017) Rewriting the rules for the digital age 2017: Deloitte global human capital trends. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf, 2017.09.27
Eurostat (2017) Europe 2020 indicators-employment. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment, 01.10.2018
Ferry, K. (2014) Talent management best practice series: Strategic alignment
Figurska, I., Matuska, E. (2013) Employer branding as a human resources management strategy. Human Resource Management & Ergonomics, vol. VII, 2
Ford, J. K., Quiñones, M.A., Sego, D.J., Sorra, J.S. (2006) Factors affecting the opportunity to perform trained tasks on the job. Personnel Psychology, 45(3): 511-527
Gergely, É., Madarász, T., Pierog, A. (2017) A magasszintű teljesítményhez szükséges háttértényezők feltárása hallgatói mintán. Taylor: Gazdálkodásés Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, IX, évf. 1. sz., (No. 27.), pp. 139-145
Gray, A. (2016) The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial revolution. https//www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/, 01.06.2018
Gulyás, L. (2005) Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán, 1. rész: A német munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. Humánpolitikai Szemle, 3. szám, 84-96
Gulyás, L. (2005) Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán, 2. rész: A francia munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. in: Humánpolitikai Szemle, 4 szám, 89-96
Hegedűs, E., Nagy, R. (2017) Nemzetközi munkaadói márkaépítés. in: Kovács K. [ed.] Az Employer Branding helyzete Magyarországon, 59th Georgikon Scientific Conference, BDO Felmérés, https://www.bdorecruitment.hu/BDO/web.nsf/Pub/NHJ1T7.html, pp. 282-292
Hrportal (2017) Milesz a HR kulcsfeladataaz idén?. https://www.hrportal.hu/hr/mi-lesz-a-hr-kulcsfeladata-iden-20170106.html
Hrportal (2018) A megtartáslesz a HR 2018-as kulcsfeladata. https://www.hrportal.hu/hr/a-megtartas-lesz-a-hr-2018-as-kulcsfeladata-20180115.html
Huselid, M.A. (1995) The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 3(38), 635-72
Juhász, Cs. (2016) Elvárások és elégedettség Taylor: Gazdálkodásés Szervezéstudományi. Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 24(3), pp. 58-64
Kim, D. (2012) HR branding: How human resources can learn from product and service branding to improve attraction, selection, and retention. Cornell Hospitality Report, 12(14), 6-17
Laakso-Manninen, R., Viitala, R. (2007) Competence management and Human resource development: A theoretical framework for understanding the practices of modern Finnish organisations. http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/hrdweb.pdf, 01.05.2018
Mccall, M.W., Lombardo, M.M., Morrison, A.M. (1988) The lessons of experience. New York: Lexington
Mclagan, P.A. (1998) What is a Competency. Training, June; 58-64
Minchington, B. (2013) The rise of employer brand leadership. Second Ed., Oct., http://www.employerbrandinginternational.com
Mosley, R. (2009) Employer brand: The performance driver no business can ignore. A Shoulders of Giants Publication
Onishuk, E. (2018) How to improve candidate experience. https://resources.workable.com/tutorial/candidate-experience, 01.03.2018
Papp, C.I. (2018) Regional differences in the assessment of the labour market. in: Studies about the perspectives of social sciences, Gödöllő: Szent István University, 36-44
Parry, S.B. (1996) The Quest for Competencies. Training, July; 46-56
Poór, J., Kolbe, T., Kovács, I.É., Sinka, R. (2012) Megtartás - Fluktuáció; Magyarországi vállalatok és intézmények megtartási és fluktuációkezelési gyakorlata: Kutatási zárójelentés. Budapest: Humán Szakemberek Országos Szövetsége, 32
Rothwell, W.J. (2008) Introducing talent management. in: A Dale Carnegie White Paper, https://www.dalecarnegie.co.uk/knowledge_center/white_papers/download/talent_management/, 01.04.2018
Szabó, Sz. (2012) Gyakorlatorientált, kompetenciaalapú oktatása HR jövőjének kulcsa. in: Poór J., Karoliny Mné, Berde Cs., Takács S. [ed.] Átalakulóemberierőforrásmenedzsment, Budapest: CompLexKiadó, 165-177, 534
Taylor, K. (2016) Chick-fil-A is beating every competitor by training workers to say ‘please' and ‘thank you. Business Insider, http://www.businessinsider.com/chick-fil-a-is-the-most-polite-chain-2016-10, October 3
Thomas, A. (2017) 5 things successful companies do to retain top talent. http://www.selectinternational.com/blog/bid/148239/5-things-successful-companies-do-to-retain-top-talent
Veresnésomosi, M. (2013) Teljesítményalapú szervezetalakítás elmélete és módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Wojtaszczyk, K. (2012) Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, Jr. J. W., Lepak, D. P. (1996) Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of Management Journal, 39(4): 836-866
 

About

article language: English
document type: Scientific Paper
DOI: 10.5937/AnEkSub1839123H
published in SCIndeks: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0