Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 26, br. 4, str. 135-142
Lingvističko-pedagoški aspekt uloge nastavnika u dvojezičnoj nastavi
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresavesna_pilipovic@yahoo.com
Ključne reči: dvojezična nastava; usvajanje jezika; višejezičnost; kompetencija; nastavne tehnike
Sažetak
Ovaj rad analizira lingvističko-pedagošku ulogu i odgovornost nastavnika razredne ili predmetne nastave u dvojezičnoj nastavi. U prvim fazama implementacije dvojezične nastave većina zainteresovanih nastavnika može osećati izvesnu zabrinutost za svoje lingvističko-komunikativne kompetencije i mogućnost realizacije nastave na stranom jeziku. Ciljevi dvojezične nastave i nastave stranog jezika nisu isti, pa su kompetencije koje se preporučuju u zvaničnim dokumentima, a koje podrazumevaju poznavanje stranog jezika najmanje na B2 nivou, sasvim dovoljne, jer se dvojezična nastava zasniva na usvajanju stranog jezika kroz komunikaciju usmerenu na sadržaj nelingvističkog predmeta. Izvođenje nastave na stranom jeziku u početku nije lako, ali osnovni problem u realizaciji dvojezične nastave nije lingvističke, već metodološke prirode, pa su neophodne temeljna obuka i priprema budućih predavača, koje bi obuhvatile rad na usklađivanju nastavnih tehnika koje se primenjuju u okviru predmeta koji predaju i nastavnih tehnika koje se primenjuju u modernoj nastavi stranog jezika.
Reference
Brice, A., Brice, R., ur. (2009) Language development: Monolingual and bilingual acquisition. Old Tappan, NJ: Merrill-Prentice Hall
Corder, S.P. (1967) The significance of learners errors. International Review of Applied-Linguistics, 5, str. 149-59
Đurić, L. (2006) Ogledi i inovativni projekti u nastavi francuskog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(3): 28-40
Gutierrez-Clellen, V. (1999) Language choice in intervention with bilingual children. American Journal of Speech-Language Pathology, 8, 291-302
Krashen, S.D. (1981) Second language acquisition and second language learning. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Larsen-Freeman, D. (2001) Techniques and principles in language teaching. Oxford, itd: Oxford University Press
Nikula, T., Marsh, D. (1997) Viearaskielinen opetuksen Tavoitteet ja Toteuttaminen / Content and language integrated learning in the primary and secondary sectors. Helsinki: National Board of Education, Working group report 21, 98
Novotna, J., Hadj-Moussova, Z., Hofmannova, M. (2001) Teacher training for CLIL: Competences of a CLIL teacher. u: Hejny M., J. Novotna [ur.] Proceedings of SEMT 01, Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogicka fakulta, str. 122-126
Scrivener, J. (2005) Learning teaching: A guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan
Snow, M.A. (1991) Teaching language through content. u: Celce-Murcia M. [ur.] Teaching English as a Second or Foreign Language, New York: Newbury House Publishers
Stern, H.H. (1991) Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press
Tarone, E. (1981) Some thoughts on the notion of communication strategy. TESOL Quarterly, 15(3): 285
Vučo, J. (2007) Kompetencije nastavnika u dvojezičnoj nastavi. u: Vučo J. [ur.] Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika, Nikšić: Filozofski fakultet
Vučo, J. (2006) U potrazi za sopstvenim modelom dvojezične nastave. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(3): 41-54
Zavišin, K. (2012) Bilingvalna nastava iz perspektive jezičke politike i planiranja - smernice za projekat bilingvalne nastave na italijanskom i srpskom jeziku u srednjim školama. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 3, str. 64-74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.