Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 62, br. 3, str. 208-218
Analiza, adaptacija i validacija dokumenta za procenu kompetencija farmaceuta
aZU Apoteka Subotica, Subotica
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo

e-adresadirektor@apotekasubotica.rs
Ključne reči: Kompetencija; Okvir opšteg nivoa; Apoteka Subotica
Sažetak
Kompetentnost farmaceuta jedan je od osnovnih preduslova za obezbeđivanje farmaceutske zaštite visokog kvaliteta. Okvir opšteg nivoa (eng. General Level Framework - GLF) koji je razvila grupa britanskih stručnjaka (eng. Competency Development and Evaluation Group - CoDEG) obuhvata odgovarajući upitnik i metode koje omogućavaju definisanje, procenu i razvoj stručne osposobljenosti farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite. U okviru Apoteke Subotica je iniciran i organizovan panel eksperata radi analize, adaptacije i validacije GLF dokumenta za primenu u javnim apotekama u Srbiji. U radu je dat prikaz adaptacije GLF dokumenta za primenu u javnim apotekama u Srbiji. Dokument je analiziran sa aspekta relevantnosti, razumljivosti, nacionalne regulative i primenljivosti u praksi putem anonimnih ocena i diskusije učesnika panela eksperata. Validirani su nazivi i opisi 26 kompetencija farmaceuta identifikovanih u hrvatskoj verziji originalnog dokumenta. Dokument za procenu kompetencija farmaceuta prilagođen je farmaceutskoj praksi i regulativi u Srbiji, pri čemu su, uz odgovarajuće, manje, izmene s ciljem prilagođavanja farmaceutskoj praksi i regulativi u Srbiji, prihvaćene sve kompetencije iz originalnog dokumenta. GLF dokument je, na osnovu adaptacije sprovedene od strane panela eksperata, pokazao zadovoljavajuće karakteristike za primenu u farmaceutskoj praksi u Srbiji.
Reference
*** (2008) The international forum for quality assurance of pharmacy education: A global framework for quality assurance of pharmacy education. International Pharmaceutical Federation, http://www.fip.org/files/fip/PharmacyEducation/GlobalFrameworkFinalDraft.pdf [cited 2011 Oct 3]
*** A framework for pharmacists development in general pharmacy practice. The Competency Development and Evaluation Group, [cited 2011 July 7] http://www.codeg.org. 2nd ed
*** Statut saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Savez farmaceutskih udruženja Srbije, http://www.farmacia.org. [cited 2011 July 7]
Anderson, C., Bates, I., Beck, D., i dr. (2006) FIP Roundtable Consultation on Pharmacy Education: Developing a Global Vision and Action Plan. Int Pharm J., 20(2); 12-13
Anderson, C., Bates, I., Beck, D., i dr. (2008) Action!, Update on the Global Pharmacy Education Consultation. Int Pharm J., 22: 6-8
Jones, J., Hunter, D. (1995) Qualitative Research: Consensus methods for medical and health services research. BMJ, 311(7001): 376-380
Laaksonen, R., Mills, E.R., Duggan, C., Davies, G.J., Bates, I., Mackie, C.A. (2007) The effect of training and service provision on the self-assessed competence of community pharmacists. International Journal of Pharmacy Practice, 15(2): 141-147
McMahon, N. Postgraduate education of hospital pharmacists. u: Tempus PQPharm Seminar Pharmacy Education: meeting Patient need through Practice Development, Dublin, March 16th 2012
Mcrobbie, D., Webb, D.G., Bates, I., Wright, J., Davies, J.G. (2001) Assessment of Clinical Competence: Designing a Competence Grid for Junior Pharmacists. Pharmacy Education, 1(2): 67-76
Meštrović, A., Staničić, Ž., Hadžiabdić, M.O., Mucalo, I., Bates, I., Duggan, C., Carter, S., Bruno, A. (2011) Evaluation of Croatian Community Pharmacists' Patient Care Competencies Using the General Level Framework. American Journal of Pharmaceutical Education, 75(2): 36
Mills, E., Farmer, D., Bates, I., Davies, J.G., Webb, D., Robbie, D. (2005) Development of an evidence-led competency framework for primary care and community pharmacists. Pharm J., 275: 48-52
Mills, E., Laaksonen, R., Bates, I., Davies, G., Duggan, C. (2000) Self-assessment of a competence in community pharmacy setting. Pharm Educ, 5(3/4):189-199
Whiddett, S., Hollyforde, S. (1999) The competencies handbook. London: Institute of Personnel and Development
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci