Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 30, br. 1, str. 71-76
Efekti kompostiranja čvrstog goveđeg stajnjaka
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: sirovi čvrsti stajnjak; aerobna nega; termofilni mikroorganizmi; kompost
Sažetak
Proizvodnja komposta od svežeg goveđeg stajnjaka mešavine čvrste faze izlučevina i slame strnih žita je novina na našim prostorima. U radu su razmatrane mogućnosti i efekti tog vida nege organskih đubriva, koji inače u svom naturalnom obliku predstavljaju izuzetno veliki problem na našim farmama. Uvođenje postupka kompostiranja, kao načina za rešavanje problema koje donosi stajnjak, je jedno od najprihvatljivijih rešenja za naše velike farme, ako se uzmu u obzir sve okolnosti. U postupku kompostiranja korišćena je metoda aerobne nege sirove mase stajnjaka. Urađen je i novi vid skraćenja vremena nege uz korišćenje novog soja termofilnih mikroorganizama. U toku nege praćene su promene osnovnih proizvodnih parametara, kao što su temperaturne promene, promena mase, srednje gustine, organske suve materije poroznost, pH faktor, sadržaj N u kompostiranoj masi i odnos C:N.
Reference
Radivojević, D. (1997) Utvrđivanje parametara kompostiranja tečnog stajnjaka sa slamom pšenice / Establishing of parameters for liquid manure composting with wheat straw. Poljoprivredna tehnika, str. 1-11
Radivojević, D., Tošić, M., Milivojević, J. (1998) Efekti aerobne nege čvrstog stajnjaka mašinskim putem / Effects off aerobic treatment of solid manure using machines. Traktori i pogonske mašine
Radivojević, D., Topisirović, G., Sredojević, Z.J. (2002) Procena ekonomske efikasnosti proizvodnje komposta na bazi tečnog stajnjaka i slame. Agroekonomika, br. 31, str. 127-132
Radivojević, D., Topisirović, G. (2002) Analiza promena parametara kompostiranja naturalnog tečnog stajnjaka. Biotechnology in animal husbandry, vol. 18, br. 5-6, str. 167-175
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2005)
Eksploatacione karakteristike mašine za negu stajnjaka kompo - M1
Radivojević Dušan, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2005)
Proizvodnja komposta na bazi čvrstog goveđeg stajnjaka u uslovima PKB-a
Radivojević Dušan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2012)
Nutritivni i ekonomski efekti aerobne nege čvrstog stajnjaka
Radivojević Dušan, i dr.