Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 250  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 6, str. 425-435
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/01/2020
doi: 10.5937/vojdelo1906425B
Poslovna komunikacija u kontekstu nacionalne i organizacione kulture
aGlobal Bussines School, Barcelona, Spain
bUjedinjene Nacije
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresa: milena.ilic@fsu.edu.rs

Sažetak

Kultura je definisana kao skup nepisanih pravila ponašanja, ili normi koje se koriste za oblikovanje i vođenje ponašanja pojedinaca, a koje dele zaposleni kao deo podskupa članova organizacije i predaju se svim novim članovima kompanije. Nacionalna kultura je prisutna u svim procesima koji se odvijaju u organizaciji, kao što su liderstvo, motivacija zaposlenih, kontrola zaposlenih, rešavanje konflikta itd. Takođe, postoji tesna veza i uslovljenost poslovne komunikacije i nacionalne kulture pre svega u međunarodnim organizacijama, odnosno organizacijama u kojima rade pripadnici različitih nacija. Upravo je TA povezanost i uslovljenost poslovne komunikacija i nacionalne kulture cilj i predmet istraživanja ovog rada.

Ključne reči

Reference

Hofstede, G. (1997) Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, CID
Janićijević, N. (2012) Organizaciono ponašanje. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, CID
Pinto, J. (2013) Project management achieving competitive advantage. Pearson, Third edition
Rakita, B. (2016) Međunarodni biznis i mendžment. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu
Robbins, S., Coulter, M. (2012) Management. Prentice Hall, 11th, Pearson International Edition